Lukeminen on hyvä harrastus ja tärkeä taito. Sitä kannattaa harjoitella ja pitää yllä. Kirjasto on täynnä mielenkiintoista luettavaa, joka vain odottaa löytämistä.

Kemin kouluissa on mahdollisuus suorittaa lukudiplomi. Lukudiplomi on osa kirjaston ja koulun välistä yhteistyötä. Kirjasto tarjoaa lukudiplomin ja ylläpitää sitä. Koulu puolestaan valvoo diplomin suorittamista.

Lukudiplomin kautta oppilas tutustuu lukemiseen ja erilaiseen kirjallisuuteen. Sen voi suorittaa joka vuosi. Jokaiselle luokka-asteelle on oma diplomi ja kirjalista. Ohjeet suorittamiseen löytyvät luokan omasta diplomivihkosta.

Tietoa huoltajille
Tietoa opettajille

Lukudiplomivihkot

Tehtävävihkot