ent. Päihdehuollon yksikkö Pihla

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri
Psykiatria ja riippuvuuksien hoito
Psykiatriatalo , 94100 Kemi