Ikäihmisten palveluntarpeen arviointi ja palveluneuvonta

Hoiva- ja hoitopalvelut
Sauvosaarenkatu 25, 94100 Kemi