Lomakkeet

Kemin kaupungin eri palveluissa tarvittavia sähköisiä lomakkeita löytyy sivulta toimialoittain. Lomakkeet ovat pääsääntöisesti sähköisesti täytettäviä ja tulostettavia. Sähköisesti lähetettävät lomakkeet voidaan täyttää ja palauttaa verkon kautta. PDF-lomakkeiden lukemiseen tarvitset Abobe Acrobat Reader -ohjelman, jonka voi ladata ilmaiseksi Adoben sivuilta.

Anna palautetta www-sivuista

Avustukset yhdistyksille ja järjestöille

Energia- ja vesihuolto/ Kemin Energia ja Vesi Oy

Kaupunginkirjasto

Osallistu ja vaikuta

Liikuntapalvelut

Asuminen ja rakentaminen

Rakennusvalvonta 

Tontti- ja karttapalvelut

Yhdyskuntatekniikka

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Varhaiskasvatus 

Ympäristö ja luonto

Ympäristöterveysvalvonta

Kuntien Suomi.fi portaali

Kuntien palvelutiedot sekä kuntalaisille suunnatut asiointipalvelut ja lomakkeet