Ranska

RANSKA B2-oppimäärä (RAB2)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

RAB21 VAPAA-AIKA JA HARRASTUSTUKSET
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään kuten asuminen tai henkilön kuvailu.

RAB22 MEILLÄ JA MUUALLA
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.

RAB23 ENNEN JA NYT
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ihmiset, maantiede, historia, luonto ja lomanviettomahdol­lisuudet.

RAB24 OPISKELU JA TULEVAISUUDEN SUUNNI­TELMAT

Kurssin aihepiireinä ovat ranskankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia ja yhteiskuntaan liittyvät aiheet.

RAB25 KULTTUURI
Käsitellään nuorten aikuisten elämään liittyviä asioita, kuten opiskelua, työtä, harrastuksia ja perhe-elämää.

RAB26 YHTEINEN MAAPALLOMME
Kurssilla aiheina tämän päivän ajankohtaiset teemat kuten tekniikka, kulutustottumukset, yhteiskunnalliset arvot ja viestinnän eri muotoja.

RAB27 TIEDE JA TEKNIIKKA
Ranskan kulttuurin historia ja nykypäivä: kirjallisuus, kuvataiteet, arkkitehtuuri, musiikki, elokuvan maailma, ruoka- ja tapakulttuuri.

RAB28 LUONTO JA KESTÄVÄ KEHITYS
Lähtökohtana ovat yhteiskunnalliset kysymykset  ja arvot, luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen omas­­sa ja kohdekielen kulttuurissa.

RANSKA B3-oppimäärä (RAB3)

Syventävät kurssit, numeroarvostelu

RAB31HYVÄÄ PÄIVÄÄ, HAUSKA TUTUSTUA
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan perusasioita itsestä ja kysymään vastaavia asioita keskustelu­kump­panilta. Aihepiirit kattavat myös perheen ja lähimmät ihmissuhteet.

RAB32 NÄIN ASIAT HOITUVAT
Aihepiirejä ovat suku, ystävät ja muut ihmissuhteet sekä elämään liittyvät rutiinit.

RAB33 VAPAA-AIKA JA HARRASTUKSET
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin ja niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin.

RAB34 MEILLÄ JA MUUALLA
Aihepiireinä ovat oman maan ja ranskan kielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä.

RAB35 ENNEN JA NYT
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esim. terveys ja hyvinvointi.

RAB36 OPISKELU JA TULEVAISUUDENSUUNNI­TELMAT
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevai­suu­den­suunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kysei­siin aihepiireihin liittyviä suullista ja kirjallista viestintää.

RAB37 KULTTUURI
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi kohdekulttuurin kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

RAB38 YHTEINEN MAAPALLOMME
Lähtökohtana ovat esimerkiksi oman maan ja kohdemaiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Opiskelijoita valmennetaan päättö­kokeeseen.