Ajoksen Puidenpuuttuman uimaranta vuonna 1952. KUVA: Kemin historiallisen museon kuva-arkisto

23.8.2023

Ajoksen hiekkarannan ennallistaminen käynnistyy maanantaina 28.8.2023

Ajoksen Puidenpuuttuman hiekkarannan ennallistaminen käynnistyy maanantain 28.8. Työt jatkuvat pitkälle syyskuuta. Tavoitteena on saada elvytettyä elävä hiekkaranta. Itämeren hiekkarannat on erittäin uhanalainen luontotyyppi. Perämeren saarten Natura-alueeseen kuuluva suojelualue on osana Uudenmaan ELY:n rahoittamaa Kunta- ja Järjestö-Helmi ympäristöohjelmaa. Alueella on tehty luontoselvitys, jonka pohjalta on laadittu Lapin ELY:n hyväksymä ennallistamissuunnitelma. Rannalta muun muassa raivataan rantapensaikot, tehdään niittoja ja poistetaan vieraslajeja.

Huomioithan, että alueella liikkuu koneita!

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustus tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

Lisätietoja:

Peter Brusila
Kemin kaupunki
Kunta- ja Järjestö-Helmi vastaava
puhelin: 040 725 4750

Takaisin listaukseen