Ouluntien eritasoristeys

20.4.2023

Järpin osayleiskaavan muutosehdotus on uudelleen nähtävänä 20.4.-22.5.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä alapuoleisessa linkissä.

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.4.2023 § 112 päättänyt asettaa Järpin osayleiskaavan muutosehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 19 §). Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Ouluntien ja Vähä-ruonantien tasoristeyksien poistaminen.

Mahdolliset muistutukset yllä mainitusta kaavaehdotuksesta on toimitettava kir-jallisesti nähtävänäoloaikana kaupunginhallitukselle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@kemi.fi .

20.4.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen