30.6.2020

Kemin keskusta-alueen suunnittelukilpailu on ratkennut – “Palokujat” näyttää keinoja elävän kaupunkikeskustan luomiseksi

Kilpailun tavoitteena oli löytää ratkaisu, joka tukee toiminnallisesti rikkaan ja elävän kaupunkiympäristön muodostumista ja huomioi niin asumisen, matkailun kuin palvelujen kehittymisnäkymät.

Kilpailun voitti Anni Saviaron suunnitelma “Palokujat”.

Kehittyvän keskustan halutaan edistävän yhteisöllisyyttä ja edesauttavan paikallisten ja matkailijoiden kohtaamisia. Tämä onnistuu luomalla erilaisia oleskeluun soveltuvia ympärivuotisia sisä- ja ulkotiloja.

Asumisen erityistavoitteena oli löytää keinoja houkutella ikääntyviä ihmisiä ja lapsiperheitä keskustaan. Arvioitavia ehdotuksia kilpailuun saatiin 23 kappaletta, joista 21 osallistui varsinaiseen suunnittelukilpailuun.

Luovia ratkaisuja haastavissa olosuhteissa

Kilpailutehtävä ei ollut helppo, sillä torien, katujen, aukioiden ja puistojen suunnittelu vaatii hienovaraista mittakaavan tajua. Alue on myös liikenteellisesti haastava, sillä Kemin keskustan liikenne perustuu vahvasti autoiluun. Kevyen liikenteen sulauttaminen tähän toi omat haasteensa.

“Haasteista huolimatta kilpailutöiden taso oli korkea ja opiskelijakilpailulle luonteenomaisesti hyvin värikäs. Suunnitteluohjeesta oli myös uskallettu irrottautua, jolloin oivallukset ja uusien ideoiden löytäminen olivat mahdollisia. Toriaukion ja tapahtuma-alueen sijoittelussa nähtiin erittäin vaihtelevia ja rohkeita ratkaisuja, joissa sekä auto- että kevyen liikenteen yhteensopivuus otettiin hyvin huomioon”, SAFA arkkitehti ja kilpailutuomari Virve Väisänen kuvailee.

“Yksi tärkeimmistä ratkaistavista reiteistä oli matkakeskuksen ja Täiköntorin välinen yhteys. Tässäkin kilpailijat olivat ottaneet hyvin erilaisia lähestymistapoja ja ideoineet erilaisia liikenteellisiä ratkaisuja, muun muassa shared space -katuja. Luontevan kulkureitin osoittamisen lisäksi parhaiten matkakeskuksen ja Täiköntorin onnistuivat yhdistämään ehdotukset, jotka sijoittivat reitille valikoituja toimintoja sitä elävöittämään.”

Vuodenaikojen huomiointi ilahdutti tuomaristoa

Sekä palkituissa että kunniamaininnan saaneissa ehdotuksissa hyödynnettiin erinomaisesti Kemin neljä vuodenaikaa. Kylmään ja pimeään aikaan kaupunkitilaa käytetään väistämättä eri tavalla kuin kesällä. Aktiiviset toiminnot sopivat hyvin talvikauteen, erityisen hyviä ovat toiminnot, jotka huomioivat niin paikalliset asukkaat kuin turistitkin.

“Laadukkaalla viherrakentamisella kaupungin viihtyisyyttä voidaan parantaa merkittävästi. Vuodenaikojen mukaan vaihtuvat toiminnot torialueella lisäävät sen houkuttelevuutta myös matkailun kannalta”, Kemin kaupungin vt. suunnittelupäällikkö Saija Alakare kommentoi.

Palkitut ehdotukset

  • 1. Palkinto “Palokujat” – Anni Saviaro, avustaja: Panu-Petteri Kujala, Oulun yliopisto 
  • Jaettu 2. Palkinto “Esirippu” – Essi Nisonen & Joona Lukka, Tampereen yliopisto
  • Jaettu 2. Palkinto “Suma” – Kaisla Rahkola, Joona Heikkilä & Ella Kaira, Aalto-yliopisto
  • Lunastus “Uutta Linjaa” – Emmy Hömppi, Joonas Mölsä & Lasse Tikkamäki, Aalto-yliopisto
  • Kunniamaininta “Naava” – Mari Birling – Aalto-yliopisto
  • Kunniamaininta “Kullero” – Hannu Lahtinen & Pyry Teperi, Oulun yliopisto
  • Kunniamaininta “Bon Voyage” – Jens Regårdh – Aalto-yliopisto
Havainnekuva Anni Saviaron voitokkaasta “Palokujat”-ehdotuksesta.
I palkinto “Palokujat”: Anni Saviaro ja avustaja Panu-Petteri Kujala, Oulun yliopisto. KUVA: TEIJA LAURINOLLI

Kilpailuun saapui useita kiitettäviä kilpailuehdotuksia, joissa oli keskenään erilaisia vahvuuksia. Tuomaristo päätti jakaa kilpailuohjelmasta poiketen 1. palkinnon, jaetun 2. palkinnon ja yhden lunastuksen. Näiden lisäksi tuomaristo päätti jakaa kolme kunniamainintaa. Nämä seitsemän työtä muodostavat kilpailun palkintoluokan. Muita kilpailuehdotuksia ei asetettu paremmuusjärjestykseen.

Kunniamaininnat päätettiin jakaa töille nimimerkeillä Bon Voyage, Kullero ja Naava. Kaikissa näissä töissä oli jokin erityinen vahvuus, joka nosti ne maininnan arvoisiksi. Ehdotuksen Bon Voyage vahvuus oli taitavasti suunniteltu kävely-ympäristö. Kulleron vahvuus oli sen hallittu korttelinmuodostus matkakeskuskorttelissa ja kulttuurikorttelissa. Naavassa innoitti sen omaperäinen tapahtuma-aukio ja toisaalta tasapainoinen asuinkorttelirakenne.

Kunniamaininta “Kullero”: Hannu Tapio Lahtinen (kuvassa keskellä) ja Pyry Ilmari Teperi (ei paikalla), Oulun yliopisto. Taustalla palkintoja jakamassa Teija Jestilä, Aleksi Rastas, Saija Alakare ja Hanna Kuivalainen. KUVA: TEIJA LAURINOLLI
Kunniamaininta “Naava”: Mari Birling (keskellä), Aalto-yliopisto. Taustalla palkintoja jakamassa Teija Jestilä, Aleksi Rastas, Saija Alakare ja Hanna Kuivalainen. KUVA: TEIJA LAURINOLLI

Lunastus annetaan ehdotukselle ”Uutta linjaa” sen liikenteellisesti ja toiminnallisesti erinomaisten ratkaisujen ansiosta.

Lunastus “Uutta linjaa”: Emmy Hömppi, Lasse Tikkamäki ja Joonas Mölsä, Aalto-yliopisto. Taustalla palkintoja jakamassa Teija Jestilä ja Aleksi Rastas. KUVA: TEIJA LAURINOLLI

Jaetun toisen palkinnon saavat kilpailuehdotukset ”Esirippu” ja ”Suma”. Ehdotus ”Esirippu” sai kiitosta sen arkkitehtonisesti korkeatasoisesta kokonaisotteesta sekä matkailijan käyttäjänäkökulman huomioimisesta. Ehdotus ”Suma” sisälsi kilpailun onnistuneimman torin, ansiokkaasti sijoitetun matkakeskuksen ja idean puistosta asema-alueella.

Jaettu II palkinto “Esirippu”: Essi Nisonen ja Joona Lukka, Tampereen yliopisto. Taustalla palkintoja jakamassa Teija Jestilä ja Aleksi Rastas. KUVA: TEIJA LAURINOLLI
Jaettu II palkinto “Suma”: Kaisla Rahkola, Ella Kaira ja Joona Heikkilä, Aalto-yliopisto. KUVA: TEIJA LAURINOLLI

Kilpailun ensimmäisen palkinnon saa ehdotus ”Palokujat”. Ehdotuksen nostivat voittajaksi sen empirekaupungista kumpuavat, toteuttamiskelpoiset ideat sekä Kemin kokoiseen kaupunkiin sopivat konstit elävän kaupunkikeskustan luomiseksi.

Lisätietoja:

Jukka Feodoroff
Elinkeinopäällikkö, Kemin kaupunki
jukka.feodoroff@kemi.fi
040 480 1067

Saija Alakare
vt. Suunnittelupäällikkö, Kemin kaupunki
saija.alakare@kemi.fi
050 410 2969

Aleksi Rastas
Vuorovaikutuskonsultti, Muuan Oy
aleksi.rastas@muuan.fi
045 675 8700

Takaisin listaukseen