Ajoksen Puidenpuuttuman uimaranta vuonna 1952. KUVA: Kemin historiallisen museon kuva-arkisto

6.7.2022

Kemin Kunta-Helmi hanke 2021-2023

Ympäristöministeriön rahoittamien Kunta-Helmi hankkeiden tavoitteena on edistää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa Helmi-ohjelman arvokkaiden elinympäristöjen tilaa. Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen.

Lähes puolet Suomen luontotyypeistä ja 12 prosenttia Suomen lajeista on uhanalaisia. Suurin syy tähän on elinympäristöjen väheneminen ja laadullinen heikkeneminen. Luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää nopeita ja kattavia toimia. Helmi-ohjelmassa teemme konkreettisia suojelu- ja hoitotöitä luonnon monimuotoisuuden hyväksi.

Kemin merelliset ranta-alueet, kukkaniittyhanke ja Kivilonkan kunnostus sekä Myllyniemen Leukalan ketojen ennallistaminen

Kemin kaupunkialueen rantaniityt ja kedot ovat lähes tyystin hävinneet. Vielä 1980-luvulla laajojakin hyödyntämättömiä ranta-alueita peittivät heinäiset koivuja kasvavat niityt, jossa viihtyivät mm. ahomansikat, kissankellot, -käpälät ja pulskaneilikat. Nykyään monotooniset nurmikot istutuksineen ovat pääsääntö. 

Hankeaika kesä 2021- syksy 2023.

Tavoite on turvata kaupunkialueen monimuotoisen luonnonympäristön luontotyypit lajistoineen. Yksi merkittävä tavoite on Ajoksen Puidenpuuttuman hiekkarannan kunnostaminen. Kohteet ovat myös merkittäviä maisemakokonaisuuksia ja virkistyskäyttöön soveltuvia. Myös Kivilonka on merkittävä ulkoilu- ja virkistyskohde. Leukalan entisen lanssialueen paahteisten ketojen ja niittyjen ennallistaminen lisää luonnon monimuotoisuutta ja parantaa ympäristöä valtakunnallisesti merkittävällä rakennetulla kulttuuriympäristön alueella.

Tavoitteena on myös saada palautettua kaupunkimainen niittykokonaisuus ennallistamismalliksi vastaaville kohteille Kemin rannikkoseudun alueella. Kukkaniityistä hyötyvät eniten päiväperhoset ja muut pölyttävät hyönteiset.

Kesällä ja syksyllä 2022 tehtävät toimenpiteet

  • Ajoksen hiekkarannan luontoarvojen ja kasvillisuuden inventointiraportti valmistuu syksyllä. Ranta-alueen kunnostussuunnitelma laaditaan elokuussa 2022 ja sen mukaiset toimenpiteet käynnistetään syksyllä.
  • Takajärven kukkaniityt: Väliojanpuiston niitot jatkuvat kesällä.
  • Kalkkinokan pensaiden raivaukset ja niitot jatkuvat heinä-elokuussa.
  • Kivilonka: vesialueen kasvillisuuden poisto on käynnistynyt
  • Myllyniemen Leukalan ketojen kasvillisuuden ja hyönteisten inventointi tehdään heinäkuussa ja alueen raivaukset sekä niitot elo-syyskuussa.
Kivilonka kesä 2022. KUVA: Päivi Koskimäki

Lisätietoja: Peter Brusila 040 725 4750

Takaisin listaukseen