19.9.2023

Mitä seuraavaksi Pajarinranta? -kaupunkityöpaja

Mitä seuraavaksi Pajarinranta? -kaupunkityöpaja 

tiistaina 26.9.2023 kello 14 ja 17.30 

keskiviikkona 27.9.2023 kello 14 ja 17.30 

Tervetuloa Pajarinrannan tulevaisuutta hahmottelevaan työpajaan! Työpaja on maksuton ja se sopii kaikille. Pohdimme yhdessä erilaisista näkökulmista missä Pajarinranta sijaitsee, millainen paikka se on nyt ja mitä sen tulevaisuus voisi olla. 

Pajarinranta on upea alue Kemin keskustan kupeessa. Sen tulevaisuutta ollaan ryhtymässä suunnittelemaan lähiaikoina. Piste Kollektiivi ja Kemin kaupunki järjestävät kaupunkisuunnittelun tueksi kaupunkityöpajan, jossa etsitään yhdessä Pajarinrannan luonnetta ja hahmotellaan mikä sen merkitys voisi tulevaisuudessa olla. 

Työpajan kesto on noin 1,5 tuntia ja mukaan ovat tervetulleita kaikki kemiläiset. 

Huomioithan että maasto on paikoin vaikeakulkuista. Pukeudu sään mukaisesti. 

Toivomme ennakkoilmoittautumista, mutta voit myös saapua paikalle. Tapaamispaikka on hiekkakenttä päiväkodin vieressä. Ilmoittaudu kertomalla oma nimesi ja mihin työpajaan olet tulossa tekstiviestillä: 040 726 2205 Riikka. Kerro samalla mahdollisista erityistarpeistasi. 

Työpajat ovat osa Piste Kollektiivin Taide ja kaupunkisuunnittelu -hanketta, jota rahoittavat Lapin liitto sekä hankekumppaneina Rovaniemen ja Kemin kaupungit. 

Puhelin 040 726 2205 hanketaiteilija Riikka Vuorenmaa

TAUSTAA 

Kaupunkisuunnittelu määrittää jokaisen kaupunkilaisen arkipäivää ja vaikuttaa tulevien sukupolvien elämään. Laki velvoittaa kaupunkia kuulemaan laajasti tahoja joita kaavasuunnitelma koskettaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 8. luku, pykälä 63). Lakisääteinen osallistamisprosessi on kuitenkin melko mekaaninen, ja alkaa usein vasta tärkeiden päätösten jälkeen. Lappilaisten kaupunkien kaupunkisuunnittelun asiantuntijat toivovat varhaisempaa vuorovaikutusta osallisten kanssa. Tämänhetkisillä tiedonkeruun keinoilla moni idea jää pimentoon ja hiljaiset äänet kuulematta.

Piste Kollektiivi tutkii Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeessa pohjoisten kaupunkisuunnittelun asiantuntijoiden kanssa voisivatko taiteen menetelmät tarjota tähän ratkaisuja. Toimenpiteitä ovat monialainen yhteinen suunnittelu ja keskustelut, taiteen menetelmiä hyödyntävät työpajapilotit ja taiteelliset interventiot sekä kaksi seminaaria. 

Piste on rovaniemeläinen ammattitaiteilijoiden kollektiivi. Lapin liitto on myöntänyt Taide ja kaupunkisuunnittelu -hankkeelle AKKE-rahoituksen. Pisteen hankekumppaneita ovat Rovaniemen ja Kemin kaupungit. Lisäksi Tornion ja Kemijärven kaupungit ovat mukana hankkeessa luotavassa verkostossa. 

Tiedustelut Pisteen hanketaiteilijoilta: Riikka Vuorenmaa, riikka.vuorenmaa[at]pistery.org ja Miia Kettunen miia.kettunen[at]pistery.org, puhelin 040 736 8504. 

Takaisin listaukseen