Pajarinrannan päiväkodille varattu tontti Koivuniemen puiston vieressä.
Pajarinrannan päiväkodille varattu tontti Koivuniemen puiston vieressä. Kuvattu yhteiskoulun kulmalta kevyen liikenteen sillalle ja keskustaan päin.

1.6.2023

Piha- ja yksityistieliittymien näkemäraivaukset

Kesän lähestyessä on syytä miettiä risteysalueilla kasvavien pensaiden ja muun kasvillisuuden vaikutusta näkemäalueisiin. ELY-keskukset vastaavat maanteiden risteysalueiden näkemäalueiden kunnossapidosta ja kunnat katujen risteysalueista. Yksityisteiden liittymien kunnossapitäminen on kuitenkin liittymän omistajan vastuulla.

On tärkeää, että yksityistien liittymän omistaja poistaa liittymästä näkemäestettä aiheuttavan kasvillisuuden, kuten vesakot ja korkean heinäkasvillisuuden. Vastuu kunnossapidosta on kirjattu lakiin liikennejärjestelmästä ja maanteistä (38 §) seuraavasti: ”Yksityisen tien pitäjä ja maatalousliittymän haltija on velvollinen tekemään liittymänsä ja pitämään sen kunnossa tienpitoviranomaisen ohjeen mukaan sillä tavoin, ettei siitä ole vaaraa liikenteelle eikä haittaa maantien kunnossapidolle.”

Esteetön näkemä liittymästä maantielle on liikenneturvallisuuden kannalta erittäin tärkeää. Tontin reunoilla oleva runsas kasvillisuus voi olla näkemäesteenä liikenteelle, ja huonossa tapauksessa aiheuttaa kolarin esimerkiksi pihalta poistuttaessa. Näkemän tulee olla hyvä molempiin suuntiin, ja näkemäalueen pituus riippuu päätiellä voimassa olevasta nopeusrajoituksesta. Esimerkiksi 60 km/h nopeusrajoitusalueella liittymästä tulee nähdä 130 metriä molempiin suuntiin, 80 km/h alueella vastaava luku on 200 m. Tarkemmat ohjeet liittymien näkemistä on kirjattu liittymälupaan.

Näkemäraivauksia tehdessä on kuitenkin hyvä muistaa olla varovainen, ettei itse raivaaminen aiheuta vaaratilanteita muille tienkäyttäjälle tai raivausta suorittavalle henkilölle. Siistit liittymät ja riittävät näkemäalueet vaikuttavat liikenneturvallisuuteen huomattavasti, ja toivommekin, että kaikki liittymän omistajat tarkistavat omien liittymiensä näkemät. Trimmaamalla tontin rajojen ulkopuolelle tulevat puut ja pensaat parantaa myös ohi kulkevien henkilöiden liikkumismukavuutta, kun väylällä ei tarvitse väistellä puun tai pensaikkojen oksia.

Takaisin listaukseen