Kadut ja liikenne

Arkisto

9.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kevyen liikenteen väylä suljettu 9.-10.11.2022 vesihuoltotyön vuoksi

Kemin Energia ja Vesi Oy suorittaa vesihuoltotöitä Ouluntien ja Eteläntien risteämäalueella tiistaista 9.11.2022 alkaen. Työn vuoksi joudutaan sulkemaan kevyen liikenteen väylä liikenteeltä työn ajaksi Ouluntien ...

2.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kutsu yleisötilaisuuteen

Järppi-Kemi, Ouluntie tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi Väylävirasto laatii tiesuunnitelmaa Järppi -Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, Kemi. Suunnittelualue sijaitsee Kemin kaupungin Järpin kaupunginosassa, Oulu – Laurila rataosalla, noin 5 km Kemin rautatieasemalta etelän suuntaan. Suunnitelma sisältää Järpin (Vähäruonantien) ja Kemin (Ouluntie mt19513) tasoristeysten poistamisen Oulu – ...

1.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Stora Enso Veitsiluodon asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä 2.11.-2.12.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä alapuoleisessa linkissä Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 26.10.2022 § 81 päättänyt asettaa Stora Enso Veitsiluodon tehdasaluetta ...

1.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Järpin osayleiskaavamuutoksen valmisteluaineisto ja kaava-luonnos nähtävänä 2.11.-2.12.2022 sekä kutsu yleisötilaisuuteen

Kemin eteläisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Järpissä Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä, pidetään nähtävänä 2.11.-2.12.2022 (MRL 62 § ja MRA 30 §). Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta ...

11.10.2022  

Pysäköinti   

Pysäköinninvalvonnan puhelinaika peruttu torstaina 13.10.2022

Yhteydenottopyynnöt sähköpostitse osoitteeseen pysakointi@kemi.fi

16.9.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ouluntie 8 koskeva liikennejärjestely-tiedote

Kemin Energia ja Vesi Oy rakentaa Ouluntie 8:n tulevaa kiinteistöä varten kunnallistekniikan rakennustöitä, mistä johtuen Ouluntien liikenne on katkaistuna viikon 38 ajan, eli aikavälillä 19.-25.9.2022.Kevyen liikenteen väylä on käytössä normaalisti töiden ajan.Normaali ...

2.8.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kemin kaupungin ydinkeskustan nopeusrajoitusalueen muutos

Ydinkeskustan nopeusrajoitusalue, 30 kilometriä tunnissa, otetaan käyttöön viikon 31 aikana ympäristölautakunnan päätöksen 19.4.2022 § 35 mukaisesti.

29.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kemin Energia ja Vesi Oy:n toiminta-alue-ehdotuksen kartat ovat nähtävänä 29.6.-15.8.2022

Kemin Energia ja Vesi Oy toimii vesihuoltolain mukaisena vesihuoltolaitoksena Kemin kaupungin alueella. Vedenjakelun ja jätevesiviemäröinnin toiminta-aluekartat olivat nähtävillä 22.12.2021 – 28.2.2022. Saatujen lausuntojen perusteella Kemin ...

14.6.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Ilmoitus Järpin osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 21.6.2022 lähtien ja kutsu yleisötilaisuuteen 21.6.2022

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä. Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ...