23.6.2021

Sahansaarenkadun rakentaminen – kevyenliikenteenväylien reititys 24.6.2021 alkaen


Kevyenliikenteenväylät suljetaan Lapintiellä Lapinpolulta Suojalanpolulle ja koko sahansaarenkadulta. Tornionkadun ja Sahansaarenkadun risteyksessä ei ole tien ylitystä. Sahansaarenkadun toiselle puolelle pääsee Leinosenpolulle rakennettavan alikulun (Väliaikainen rumpu kiertotien ali) tai Pajusaarentien kautta.

Karihaaranväylä suljetaan kaikelta liikenteeltä sillan rakentamistöiden ajaksi. Kevytliikenne ohjataan Hirvonkadulle ja Mäntylän sillan yli Lapintielle.

Kevyenliikenteenväylä suljetaan muovisilla sulkuaidoilla, joihin lisätään info väylän sulkemisesta ja kiertoreitistä.

Väyliä ei ole tarkoitus ottaa enää käyttöön rakennustöiden aikana vaan seuraavan kerran kun Sahansaarenkatu otetaan käyttöön liikenteelle rakennustöiden jälkeen.

Kevytliikenne opastetaan kulkemaan kaupalle ja apteekille Tornionkadun kautta joko Karpinpolun kautta tai Pajusaarentieltä riippuen tulosuunnasta. Laminoituja opasteita lisätään risteyksiin havainnollistamaan kulkureittejä kevyenliikenteen kiertoreittimerkkien lisäksi

GRK Infra Oy
Erno Niemeläinen

Takaisin listaukseen