Sahansaarenkadun rakentaminen 2021. Kuva: GRK Infra Oy

26.11.2021

Sahansaarenkadun työmaa

Sahansaaren alueelle rakennetaan uutta infraa liittyen Metsä Fibren biotuotetehdashankkeeseen. Tehdasalueen ulkopuolelle rakennetaan kaupungin toimesta uutta katuverkostoa sisältäen muun muassa viisi eritasoratkaisua. Raidetöitä toteutetaan Metsä Fibren ja Väyläviraston toimesta.

Alueen työt on aloitettu talvella 2021 ja työt saadaan valmiiksi vuoden 2023 aikana. Tällä hetkellä alueen infrahankkeet ovat aikataulussa. Kuntalaisten liikkumiseen vaikuttavia väyliä saadaan liikenteelle siten, että kevyen liikenteen alikulkukäytävät kokonaisuudessaan ennen joulua 2021 ja ajoneuvoliikenteen mahdollistavat ylikulkusillat kesäkuun 2022 loppuun mennessä.

Sahansaarenkadun rakentaminen 2021. Kuva: GRK Infra Oy
Takaisin listaukseen