9.11.2023

Tyttölyseon ja lukion kortteleiden asemakaavamuutos on tullut vireille

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2023 § 352 pannut vireille Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevien kortteleiden 148 ja 117 osia koskevan asemakaavan muutoksen.
Kaupunginhallitus on päättänyt, että nykyisen lukion tontti ja tyttölyseon tontti yhdistetään yhdeksi kampusalueeksi.

Takaisin listaukseen