Rekisteriselosteet

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Asetus on suoraan sovellettavaa lainsäädäntöä, jota noudatetaan myös Kemin kaupungin ja sen konserniyhtiöiden toiminnassa.

Henkilötietojen asianmukainen käsittely vahvistaa rekisteröidyn henkilön oikeuksia sekä lisää avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä. Keskeistä tietosuoja-asetuksessa on mm.

  • henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden painottaminen
  • kerättävien henkilötietojen minimointi ja niiden virheettömyys
  • avoimen informoinnin lisääminen rekisteröidyille

Rekisteröidyillä on tietosuoja-asetuksen myötä aiempaa enemmän oikeuksia, joiden avulla he voivat seurata, miten heidän tietojaan käsitellään ja käytetään eri tarkoituksiin.
Kemin kaupungin tietosuojaselosteet avaavat henkilörekistereiden tietosisältöä ja käsittelytoimia sekä toimivat informointiasiakirjoina. Eri toimialat tulevat täydentämään rekisteriselosteet EU-tietosuoja-asetuksen vaatimalle tasolle.

Kemin kaupunki ja sen konserniyhtiöt keräävät, käyttävät ja käsittelevät erilaisia henkilötietoja varmistaen yksityisyyden suojan toteuttamalla riskilähtöistä tietoturvaa ja -suojaa Kemin kaupungin ja kaupunkikonsernin Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan 2018 mukaisesti.

Lisätietoja:
Kemin kaupungin tietosuojavastaavat, tietosuojavastaava@kemi.fi

Yhteiskäyttöjärjestelmien tietosuojaselosteet:
Lapin kirjasto-yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri

Lapin monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmässä
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri – KEHA-keskusten henkilöasiakasrekisterin osarekisteri

Asuminen ja ympäristö

KuntaNet Rakennusvalvonta
Louhi kuntapalvelin
Timmi Venesatamaohjelmisto
Evolta Oy Lupapiste

Koulutus ja opiskelu
Aura asiakastietojarjestelmä
Kansalaisopiston kurssihallintajärjestelma
Musi oppilashallinto
Primus kouluhallintojarjestelmä

Kulttuuri ja museot
Lippu.fi-järjestelmä

Liikenne ja kadut
Atksla-Konekeskus -ohjelmisto

Liikunta ja vapaa-aika
Timmi Tilavarausjärjestelmä
Avantouinti
Kuntosali (Uimahalli)
Sarja-_ja_kausikortit (Uimahalli)
Vauvat ja tenavat (Uimahalli)
Kameravalvonta (Uimahalli)
Kemin uimahallin Hellewi Lite kurssi ilmoittautumisjärjestelmä

Osallistuminen
Www-sivujen kautta saapu­neiden sähköisten palaut­teiden hallinnointi

Sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö
Kehitysvammahuolto
Lastensuojelu
Pakolaistyö
Perheneuvola
Päihdepalvelut 
Sosiaalinen luototus 
Toimeentulotuki
Vammaispalvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (tulostettava lomake)

Terveyspalvelut
Kemin Terveyskeskuksen potilasrekisteri 
Työterveyshuollon potilasrekisteri
Suun terveydenhuollon potilasrekisteri
Liite 1 Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
Liite 2 Rekisteritietojen korjauspyyntölomake
Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Työ ja elinkeinot
Kuntrekry.fi -palvelu
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Kemin työllisyys- ja elinvoima -hankkeen asiakasrekisteri

Varhaiskasvatus
Effica – varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Muut henkilörekisterit
Kemin kaupungin kameravalvonnan rekisteri
Lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri
Mailchimp-uutiskirje
Teatterin postituslista
WordPress
Asianhallintajärjestelma Dynasty for SQL
Sopimushallinta Dynasty for SQL
Yhteystietorekisteri Dynasty for SQL
Luottamushenkilö- ja luottamuselinrekisteri ProEconomica
Helka – Pysäköintivirhemaksurekisteri
ProEconomica taloushallinto
Ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä InvoiceReady
Luettelo varhaiskasvatuksen asiakkaiden yhteisvastuullisista huoltajista
Velkajärjestelyjen seuranta
Tilapalvelun kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä
Taidemuseon kutsuvierasrekisteri
Kemin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri
Kemi-kortti
Haahtela Pris projektinhallinta
Haahtela Rakennuttamistieto
Haahtela Taku