Rekisteriselosteet

Tässä hakemistossa ovat henkilötietolain mukaiset Kemin kaupungin tietosuojaselosteet (yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja), jotka vastaavat myös uuden EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen informointivelvoitteeseen.

Henkilötietolain mukaisesti henkilölle on annettava tieto, jos hänen henkilötietojaan kirjataan johonkin henkilörekisteriin. Henkilötietoja ovat muun muassa nimi- ja osoitetiedot. Rekisteröidylle on myös kerrottava henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja rekisteröidyn oikeuksista. Koska tietosuojalaki ei ole vielä tätä sivua päivitettäessä (25.5.2018) voimassa, Kemin kaupunki toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja henkilötietolain mukaisesti kunnes kansallinen laki tulee voimaan.

Toimialat vastaavat omien rekisteriselosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Selosteita kartutetaan koko ajan.

Lisätietoja:
Kemin kaupungin tietosuojavastaava, tietosuojavastaava@kemi.fi

 

Asuminen ja ympäristö
KuntaNet Rakennusvalvonta
Louhi kuntapalvelin
Timmi Venesatamaohjelmisto
Evolta Oy Lupapiste

Koulutus ja opiskelu
Aura asiakastietojarjestelmä
Kansalaisopiston kurssihallintajärjestelma
Musi oppilashallinto
Primus kouluhallintojarjestelmä

Kulttuuri ja museot
Lippu.fi-järjestelmä
Lapin kirjastojen kirjastojärjestelmän sotusiilo
Lapin kirjasto -kirjastojärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri

Liikenne ja kadut
Atksla-Konekeskus -ohjelmisto

Liikunta ja vapaa-aika
Timmi Tilavarausjärjestelmä
Avantouinti
Kuntosali (Uimahalli)
Sarja-_ja_kausikortit (Uimahalli)
Vauvat ja tenavat (Uimahalli)
Kameravalvonta (Uimahalli)
Kemin uimahallin Hellewi Lite kurssi ilmoittautumisjärjestelmä

Osallistuminen
Www-sivujen kautta saapu­neiden sähköisten palaut­teiden hallinnointi

Sosiaalipalvelut
Aikuissosiaalityö
Kehitysvammahuolto
Lastensuojelu
Pakolaistyö
Perheneuvola
Päihdepalvelut 
Sosiaalinen luototus 
Toimeentulotuki
Vammaispalvelut

Asianosaisen tiedonsaantipyyntö (tulostettava lomake)

Terveyspalvelut
Kemin Terveyskeskuksen potilasrekisteri 
Työterveyshuollon potilasrekisteri
Suun terveydenhuollon potilasrekisteri
Liite 1 Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake
Liite 2 Rekisteritietojen korjauspyyntölomake
Lokitietojen tarkastuspyyntölomake

Työ ja elinkeinot
Kuntrekry.fi -palvelu
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Kemin työllisyys- ja elinvoima -hankkeen asiakasrekisteri
Lapin monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri TYPPI

Varhaiskasvatus
Effica – varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä

Muut
Kemin kaupungin kameravalvonnan rekisteri
Lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri
Mailchimp-uutiskirje
Teatterin postituslista
WordPress
Asianhallintajärjestelma Dynasty for SQL
Sopimushallinta Dynasty for SQL
Yhteystietorekisteri Dynasty for SQL
Luottamushenkilö- ja luottamuselinrekisteri ProEconomica
Helka – Pysäköintivirhemaksurekisteri
ProEconomica taloushallinto
Ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä InvoiceReady
Luettelo varhaiskasvatuksen asiakkaiden yhteisvastuullisista huoltajista
Velkajärjestelyjen seuranta
Tilapalvelun kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä
Taidemuseon kutsuvierasrekisteri
Kemin kaupungin lakisääteinen sidonnaisuusrekisteri
Kemi-kortti
Haahtela Pris projektinhallinta
Haahtela Rakennuttamistieto
Haahtela Taku