Kemin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tietoa, kuten kuka on rekisterin pitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö.

Voit lähettää pyynnön kaupungille saadaksesi tietää, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, jos henkilötiedoissasi on korjattavaa tai haluat ne poistettavaksi. Pyyntö tulee lähettää tietosuojaselosteessa ilmoitetulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Asuminen ja ympäristö

Atksla-Konekeskus-ohjelmisto
Evolta Oy Lupapiste
Haahtela Pris projektinhallinta
Haahtela Rakennuttamistieto
Haahtela Taku
KuntaNet Rakennusvalvonta
Louhi kuntapalvelin
Tilapalvelun kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä
Venepaikkarekisteri

Kaupunki ja hallinto

Asianhallinnan ja päätöksenteon rekisteri
Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan rekisteri
Kemi-kortin asiakasrekisteri
Kemin kaupungin kameravalvonnan rekisteri
Luettelo varhaiskasvatuksen asiakkaiden yhteisvastuullisista huoltajista
Ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä InvoiceReady
Palauterekisteri
Pysäköintivirhemaksurekisteri
REGO-riskienhallintajärjestelmä
Sidonnaisuusrekisteri
Taloushallinnon rekisteri
Tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulutusympäristön käyttäjärekisteri
Velkajärjestelyjen seurantarekisteri
Väärinkäytösten ilmoituskanava ja ilmiantojen käsittelyprosessin rekisteri
Wisma Sign, sähköinen allekirjoituspalvelu
WordPress

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityö
Kehitysvammahuolto
Kemin terveyskeskuksen potilasrekisteri
Kulunvalvonta, Valtakatu 6
Lastensuojelu
Pakolaistyö
Perheneuvola
Päihdepalvelut
Sosiaalinen luototus
Suun terveydenhuollon potilasrekisteri
Toimeentulotuki
Työterveyshuollon potilasrekisteri
Vammaispalvelut

Terveydenhuollon lomakkeet löytyvät terveyspalveluiden sivulta:
Terveydenhuollon potilaan asema ja oikeudet.

Sosiaalihuollon asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Varhaiskasvatus ja opetus

Aura asiakastietojärjestelmä
Effica varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä
Kansalaisopiston kurssinhallintajärjestelmä
Musi oppilashallinto
Primus kouluhallintojärjestelmä
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Työ ja yrittäminen

Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet-hanke, ÄRM-hanketoimijayhteistyö
Kykyviisari -arviointityökalun asiakasrekisteri
Lapin monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmä
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri – KEHA-keskusten henkilöasiakasrekisterin osarekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri

Vapaa-aika ja kulttuuri

Avantouinti
Kemin uimahallin Hellewi Lite kurssi-ilmoittautumisjärjestelmä
Kuntosali (Uimahalli)
Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri
Lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri
Lippu.fi-järjestelmä
Mailchimp-uutiskirje
Sarja- ja kausikortit (Uimahalli)
Taidemuseon kutsuvierasrekisteri
Teatterin postituslista
Timmi Tilavarausohjelmisto
Uimahallin kameravalvonta
Vauva- ja tenavauinti (Uimahalli)