Kemin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tietoa, kuten kuka on rekisterin pitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö.

Voit lähettää pyynnön kaupungille saadaksesi tietää, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, jos henkilötiedoissasi on korjattavaa tai haluat ne poistettavaksi. Pyyntö tulee lähettää tietosuojaselosteessa ilmoitetulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Asuminen ja ympäristö

KuntaNet Rakennusvalvonta
Evolta Oy Lupapiste
Louhi kuntapalvelin
Venepaikkarekisteri
Atksla-Konekeskus-ohjelmisto
Tilapalvelun kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä
Haahtela Pris projektinhallinta
Haahtela Rakennuttamistieto
Haahtela Taku

Kaupunki ja hallinto

Asianhallinnan ja päätöksenteon rekisteri
Sidonnaisuusrekisteri
Pysäköintivirhemaksurekisteri
Palauterekisteri
Kemi-kortin asiakasrekisteri
Kemin kaupungin kameravalvonnan rekisteri
WordPress
Henkilöstöhallinnon ja palkanlaskennan rekisteri
Taloushallinnon rekisteri
Ostolaskujen kierrätys- ja arkistointijärjestelmä InvoiceReady
Luettelo varhaiskasvatuksen asiakkaiden yhteisvastuullisista huoltajista
Velkajärjestelyjen seurantarekisteri
Väärinkäytösten ilmoituskanava ja ilmiantojen käsittelyprosessin rekisteri
Tietoturvan ja tietosuojan verkkokoulutusympäristön käyttäjärekisteri

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityö
Kehitysvammahuolto
Lastensuojelu
Pakolaistyö
Perheneuvola
Päihdepalvelut
Sosiaalinen luototus
Toimeentulotuki
Vammaispalvelut
Kemin terveyskeskuksen potilasrekisteri
Työterveyshuollon potilasrekisteri
Suun terveydenhuollon potilasrekisteri
Kulunvalvonta, Valtakatu 6

Terveydenhuollon lomakkeet löytyvät terveyspalveluiden sivulta:
Terveydenhuollon potilaan asema ja oikeudet.

Sosiaalihuollon asianosaisen tiedonsaantipyyntö

Varhaiskasvatus ja opetus

Primus kouluhallintojärjestelmä
Effica varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda
Aura asiakastietojärjestelmä
Kansalaisopiston kurssinhallintajärjestelmä
Musi oppilashallinto

Työ ja yrittäminen

Lapin monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmä
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri – KEHA-keskusten henkilöasiakasrekisterin osarekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri
Kykyviisari -arviointityökalun asiakasrekisteri

Vapaa-aika ja kulttuuri

Lippu.fi-järjestelmä
Mailchimp-uutiskirje
Teatterin postituslista
Taidemuseon kutsuvierasrekisteri
Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri
Lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri
Timmi Tilavarausohjelmisto
Avantouinti
Kuntosali (Uimahalli)
Sarja- ja kausikortit (Uimahalli)
Vauva- ja tenavauinti (Uimahalli)
Uimahallin kameravalvonta
Kemin uimahallin Hellewi Lite kurssi-ilmoittautumisjärjestelmä