Kemin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tietoa, kuten kuka on rekisterin pitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö.

Voit lähettää pyynnön kaupungille saadaksesi tietää, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, jos henkilötiedoissasi on korjattavaa tai haluat ne poistettavaksi. Pyyntö tulee lähettää tietosuojaselosteessa ilmoitetulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Asuminen ja ympäristö

Atksla-Konekeskus-ohjelmisto (päivitetty 11.5.2023)
Evolta Oy Lupapiste
Haahtela Pris projektinhallinta
Louhi kuntapalvelin (päivitetty 9.5.2023)
Tilapalvelun kiinteistöjen tallentava kameravalvontajärjestelmä
Venepaikkarekisteri (päivitetty 29.5.2023)
Sitowise Louhi maanvuokrarekisteri ja maaomaisuuden hallinta

Kaupunki ja hallinto

Asianhallinnan ja päätöksenteon rekisteri (päivitetty 29.3.2023)
Hankintarekisteri (päivitetty 29.3.2023)
Henkilöstörekisteri (päivitetty 29.3.2023)
Kemi-kortin tietosuojaseloste (päivitetty 29.3.2023)
Kemin kaupungin kameravalvonnan rekisteri (päivitetty 20.5.2022)
Pysäköinninvalvonnanrekisteri (päivitetty 1.8.2023)
Sidonnaisuusrekisteri (päivitetty 29.3.2023)
Sähköisen allekirjoituksen rekisteri (päivitetty 29.3.2023)
Taloushallinto (päivitetty 29.3.2023)
Vaalirekisteri (päivitetty 1.8.2023)
Viestinnän ja markkinoinnin tietosuojaseloste (päivitetty 29.3.2023)
Väärinkäytösten ilmoituskanava (päivitetty 29.3.2023)

Varhaiskasvatus ja opetus

Effica varhaiskasvatuksen asiakastietojärjestelmä (päivitetty 26.5.2023)
Kansalaisopiston kurssinhallintajärjestelmä (päivitetty 24.3.2023)
Musiikkiopiston henkilörekisteri ja opetusrekisteri oppilaista, huoltajista ja työntekijöistä ( päivitetty 7.6.2023)
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Google Workspace for Education -järjestelmä (päivitetty 15.5.2023)
Primus kouluhallintojärjestelmä (päivitetty 15.5.2023)
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda (päivitetty 26.1.2024)

Työ ja yrittäminen

Kemin äkillisen rakennemuutoksen toimenpiteet-hanke, ÄRM-hanketoimijayhteistyö (päivitetty 29.8.2022)
Kykyviisari -arviointityökalun asiakasrekisteri (laadittu 11.9.2020)
Lapin monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmä (päivitetty 21.10.2019)
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri – KEHA-keskusten henkilöasiakasrekisterin osarekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri (päivitetty 30.5.2023)
Kemin kaupungin pakolaistyön asiakasrekisteri (päivitetty 31.5.2023)

Vapaa-aika ja kulttuuri

Hellewi Lite kurssi-ilmoittautumisjärjestelmä (päivitetty 10.5.2023)
Kemin museoiden sähköinen asiakas- ja uutiskirjerekisteri (päivitetty 25.4.2023)
Kemin museoiden kokoelmarekisterit (päivitetty 18.4.2023)
Kemin museoiden kokoelmahallintajärjestelmän yhteisrekisteri (päivitetty 18.4.2023)
Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri (päivitetty 17.2.2023)
Lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri (päivitetty 11.5.2023)
Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteri (päivitetty 29.62023)
Lippu.fi sähköinen asiakas- ja uutiskirjerekisteri (päivitetty 25.4.2023)
Timmikassa tietokanta uimahallin sarja- ja kausikortit (päivitetty 10.5.2023)
Timmi tilavarausohjelmiston asiakasrekisteri (päivitetty 15.5.2023)
Vauva- ja tenavauinti, uimahalli (päivitetty 12.4.2023)