Kemin kaupunki kerää henkilötietoja eri rekistereihin tietojen käyttötarkoituksen mukaan. Rekistereistä on laadittu tietosuojaselosteet, joista selviää kunkin rekisterin tietojen käsittelyn tarkoitukset sekä muuta tietoa, kuten kuka on rekisterin pitäjä ja rekisterin yhteyshenkilö.

Voit lähettää pyynnön kaupungille saadaksesi tietää, mitä henkilötietoja sinusta kerätään, jos henkilötiedoissasi on korjattavaa tai haluat ne poistettavaksi. Pyyntö tulee lähettää tietosuojaselosteessa ilmoitetulle rekisterin yhteyshenkilölle.

Kukin toimiala vastaa omien selosteidensa oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta. 

Asuminen ja ympäristö

Atksla-Konekeskus-ohjelmisto (päivitetty 11.5.2023)
Kemin kaupungin tilapalvelun kiinteistöjen sekä tie- ja katualueiden tallentava kameravalvontajärjestelmä (päivitetty 19.3.2024)
Venepaikkarekisteri (päivitetty 29.5.2023)
Sitowise Louhi maanvuokrarekisteri ja maaomaisuuden hallinta
Rakennusvalvonnan asiakasrekisteri (28.5.2024)

Kaupunki ja hallinto

Asianhallinnan ja päätöksenteon rekisteri (päivitetty 30.5.2024)
Hankintarekisteri (päivitetty 5.4.2024)
Henkilöstörekisteri (päivitetty 29.3.2023)
Kemi-kortin tietosuojaseloste (päivitetty 31.5.2024)
Pysäköinninvalvonnan rekisteri (päivitetty 10.5.2024)
Sidonnaisuusrekisteri (päivitetty 31.5.2024)
Sähköisen allekirjoituksen rekisteri (päivitetty 30.5.2024)
Taloushallinto (päivitetty 27.5.2024)
Vaalirekisteri (päivitetty 20.5.2024)
Viestinnän ja markkinoinnin tietosuojaseloste (päivitetty 30.5.2024)
Väärinkäytösten ilmoituskanava (päivitetty 24.5.2024)

Varhaiskasvatus ja opetus

Varhaiskasvatuksen tietosuojaseloste (päivitetty 23.5.2024)
Kansalaisopiston kurssinhallintajärjestelmä (päivitetty 24.3.2023)
Musiikkiopiston henkilörekisteri ja opetusrekisteri oppilaista, huoltajista ja työntekijöistä ( päivitetty 3.4.2024)
Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen Google Workspace for Education -järjestelmä (päivitetty 15.5.2023)
Opetustoimen tietosuojaseloste (päivitetty 12.6.2024)
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda (päivitetty 27.5.2024)

Työ ja yrittäminen

Asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden asiakkuudenhallinta -rekisteri (laadittu 16.2.2024)
Kykyviisari -arviointityökalun asiakasrekisteri (laadittu 11.9.2020)
Lapin monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri TYPPI-asiakaspalvelujärjestelmä (päivitetty 21.10.2019)
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri – KEHA-keskusten henkilöasiakasrekisterin osarekisteri
Työllisyyspalveluiden asiakasrekisteri (päivitetty 28.5.2024)
Kemin kaupungin pakolaistyön asiakasrekisteri (päivitetty 29.5.2024)

Vapaa-aika ja kulttuuri

Hellewi Lite kurssi-ilmoittautumisjärjestelmä (päivitetty 11.6.2024)
Kemin museoiden sähköinen asiakas- ja uutiskirjerekisteri (päivitetty 30.4.2024)
Kemin museoiden kokoelmarekisterit (päivitetty 30.4.2024)
Kemin museoiden kokoelmahallintajärjestelmän yhteisrekisteri (päivitetty 30.4.2024)
Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän lainauksenvalvonnan asiakasrekisteri (päivitetty 27.5.2024)
Lastenkulttuurikeskuksen asiakasrekisteri (päivitetty 30.4.2024)
Liikuntaneuvonnan asiakasrekisteri (päivitetty 3.6.2024)
Lippu.fi sähköinen asiakas- ja uutiskirjerekisteri (päivitetty 31.5.2024)
Timmi kassa360 tietokanta uimahallin sarja- ja kausikortit (päivitetty 3.6.2024)
Timmi tilavarausohjelmiston asiakasrekisteri (päivitetty 11.6.2024)
Vauva- ja tenavauinti, uimahalli (päivitetty 11.6.2024)