Talous

Kemissä otettiin vuonna 2009 käyttöön Maisema-malli, joka on Raision kaupungin kehittelemä pienehkölle kunnalle sopiva tilaaja-tuottaja-malli. Mallin avulla ohjataan, hallitaan ja seurataan kunnan taloutta ja toimintaa entistä tehokkaammin ja tuloksekkaammin.

Maisema mallin kulmakivet ovat:

  • toiminnan läpinäkyvyys ja jatkuva reagointi kysyntään
  • tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen
  • laadun ja kustannusten yhteys
  • prosessien virtaviivaistaminen

Maisema -mallissa kaupunginvaltuusto on tilaaja ja lautakunnat ovat tuottajia.

Tilaaja seuraa kysynnän kehitystä ja vaatii tuottajaa reagoimaan siihen. Tuottajat ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka keskittyvät järjestämään oman alansa palvelut tilauksen asettamissa rajoissa mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tuottaja kehittää palvelutuotantoaan jatkuvasti mm. prosessien parantamisen avulla.

Tilaajalla on järjestämisvastuu ja tuottajalla on tuottamisvastuu.

Milj.€ Tilinpäätös 2018 Talousarvio 2020
Toimintatulot 37.1 36.0
Toimintamenot 174.2 170.8
Verotulot 86.4 90.3
Valtionosuus 44.9 47.4
Rahoitusmenot- ja tulot 1.7 2.5
Vuosikate -4.0 5.5
Tulos -8.6 0.7
Lainakanta 96.0 105.6