Talous

Kemissä otettiin vuonna 2009 käyttöön Maisema-malli, joka on Raision kaupungin kehittelemä pienehkölle kunnalle sopiva tilaaja-tuottaja-malli. Mallin avulla ohjataan, hallitaan ja seurataan kunnan taloutta ja toimintaa entistä tehokkaammin ja tuloksekkaammin.

Maisema mallin kulmakivet ovat:

  • toiminnan läpinäkyvyys ja jatkuva reagointi kysyntään
  • tilaajan ja tuottajan roolien erottaminen
  • laadun ja kustannusten yhteys
  • prosessien virtaviivaistaminen

Maisema -mallissa kaupunginvaltuusto on tilaaja ja lautakunnat ovat tuottajia.

Tilaaja seuraa kysynnän kehitystä ja vaatii tuottajaa reagoimaan siihen. Tuottajat ovat oman alansa asiantuntijoita, jotka keskittyvät järjestämään oman alansa palvelut tilauksen asettamissa rajoissa mahdollisimman tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tuottaja kehittää palvelutuotantoaan jatkuvasti mm. prosessien parantamisen avulla.

Tilaajalla on järjestämisvastuu ja tuottajalla on tuottamisvastuu.

Milj.€ Tilinpäätös 2017 Talousarvio 2019
Toimintatulot 40.0 36.4
Toimintamenot 168.1 169.2
Verotulot 87.9 92.7
Valtionosuus 46.4 43.2
Rahoitusmenot- ja tulot 0.3 0.7
Vuosikate 6.8 3.7
Tulos 2.7 -0.3
Lainakanta 85.6 93.9