Rakentaminen ja ympäristö

Arkisto

5.6.2024  

Rakennuslupien käsittely kesän 2024 aikana

Kemin kaupungin rakennusvalvonta on suljettu kesälomien vuoksi 1.7.-28.7.2024 (viikot 27-30) Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä, eikä ...

16.5.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Hotelli Toivolan ja Syväkankaan kioskin asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 16.-29.5.2024

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä. Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 7.5.2024 § 39 päättänyt asettaa Kemin 12. kaupunginosassa, Syväkankaalla, ...

18.4.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Huomio: Asiantuntija työssään!

Kemin entisen tyttölyseon (Meripuistokatu 26) osalta on meneillään kaavamuutos ja rakennuksesta laaditaan kaupunkikuvallinen selvitys. Sauvosaaren alueella liikkuu ensi viikolla maanantaista 22.4. eteenpäin FCG Finnish Consulting ...

6.3.2024  

Asuminen   

Nauskan jatkeen asemakaavaehdotus uudelleen nähtävänä 7.3.-8.4.2024

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungin virallisella ilmoitustaululla netissä, kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä: Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 21.2.2024 § 10 päättänyt asettaa ...

21.2.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Ilmoitus asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 22.2.2024 lähtien (Tyttölyseo)

SAUVOSAARI: Tyttölyseon ja lukion tontteja koskeva asemakaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen 31.10.2023 § 352 tekemällä päätöksellä. Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin ...

8.1.2024  

Asuminen ja ympäristö   

Satamankankaan asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 8.1.-8.2.2024

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset asetetaan nähtäville Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle sekä alapuoleisessa linkissä. Asemakaava koskee kiinteistöjä Salamakangas 240-402-43-3, Kirkonkylän jakokunnan vesijättöalue ...

13.12.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Siirtolapuutarhan asemakaavan ehdotusaineisto uudelleen nähtävänä 14.12.2023.-19.1.2024

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä. Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 29.11.2023 § 94 päättänyt asettaa siirtolapuutarhan asemakaavan muutosehdotuksen uudelleen julkisesti nähtäville (MRL ...

9.11.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Tyttölyseon ja lukion kortteleiden asemakaavamuutos on tullut vireille

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 31.10.2023 § 352 pannut vireille Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevien kortteleiden 148 ja 117 osia koskevan asemakaavan muutoksen.Kaupunginhallitus on päättänyt, että ...

26.10.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Uimahallin asemakaavan muutoksesta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 74 hyväksynyt uimahallin asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 148 tonttia 16, joka on uimahallin ...

26.10.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 4.9.2023 § 75 hyväksymä Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 13. kaupunginosassa, Peurasaaressa, sijaitsevaa korttelia 1331 sekä ...