Rakentaminen ja ympäristö

Arkisto

26.10.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Uimahallin asemakaavan muutoksesta on valitettu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 74 hyväksynyt uimahallin asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 148 tonttia 16, joka on uimahallin ...

26.10.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 4.9.2023 § 75 hyväksymä Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 13. kaupunginosassa, Peurasaaressa, sijaitsevaa korttelia 1331 sekä ...

14.9.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus uimahallin ja Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavojen hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 4.9.2023 § 74 hyväksynyt uimahallin asemakaavan muutoksen. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 148 tonttia 16, joka on uimahallin ...

2.8.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Ajoksen hiekkarannan kunnostus käynnistyy

Helmi-ohjelma on merkittävä keino Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen. Helmi-ohjelmassa luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan aktiivisilla suojelu- ja hoitotoimilla. Kunta- ja Järjestö-Helmi avustus tukee kuntien ja järjestöjen luonnon monimuotoisuutta edistäviä, elinympäristöjen tilaa parantavia hankkeita.

17.7.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kemi mukana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista-viestintäkampanjassa

Kemin kaupunki on mukana Pidä Saaristo Siistinä ry:n Mahanpuruja muovista-viestintäkampanjassa. Kampanjassa kaupungin kaivonkansia merkitään värikkäillä ja näyttävillä kalatarroilla. Tarrat muistuttavat kadulla kulkijoita siitä, että maahan heitetty ...

20.6.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Kuulutus Järpin osayleiskaavan hyväksymisestä

Kuulutus osayleiskaavan hyväksymisestä Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2023 § 56 hyväksynyt Järpin osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä. Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea ...

20.6.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Siirtolapuutarhan asemakaavan ehdotusaineisto nähtävänä 22.6.-4.8.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä internetissä alapuoleisesta linkistä. Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 14.6.2023 § 55 päättänyt asettaa siirtolapuutarhan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL ...

8.6.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Asemakaavaehdotuksia nähtävänä 8.6.-4.8.2023 Uimahalli ja Pistetalot

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.5.2023 § 42 ja § 43 päättänyt asettaa Kemin 1. kaupunginosassa, ...

5.6.2023  

Osallistu ja vaikuta   

Kysely roska-astioiden sijainnista

Lapin vihreän viikon ja Maailman ympäristöpäivän kunniaksi haluamme kuulla teidän toiveitanne roska-astioiden sijainnista! Joten kerro mikä paikka kaipaa mielestäsi roska-astiaa tai isompaa jäteastiaa! Mikäli on ...

4.5.2023  

Rakennuslupien käsittely kesän 2023 aikana

Kemin kaupungin rakennusvalvonta on suljettu kesälomien vuoksi 3.7.-30.7.2023 (viikot 27-30) Rakentajia pyydetään toimittamaan lupahakemukset ja pyytämään katselmukset hyvissä ajoin ennen lomataukoa. Rakennuslupia ei myönnetä, eikä ...