Rakentaminen ja ympäristö

Arkisto

20.4.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Järpin osayleiskaavan muutosehdotus on uudelleen nähtävänä 20.4.-22.5.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä alapuoleisessa linkissä. Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 12.4.2023 § 112 päättänyt asettaa Järpin osayleiskaavan muutosehdotuksen uudelleen julkisesti ...

2.3.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä internetissä alapuoleisesta linkistä Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.2.2023 § 15 päättänyt asettaa Peurasaaren kaupunginosassa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotuksen ...

2.3.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Uimahallin asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä internetissä alapuoleisesta linkistä Asemakaavamuutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 148 tonttia 16 (uimahalli). Kaupungin kiinteistönpito on hakenut uimahallille ...

16.2.2023  

Asuminen ja ympäristö   

Järpin osayleiskaavan muutosehdotus on nähtävänä 17.2.-20.3.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä internetissä alapuoleisessa linkissä. Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 8.2.2023 § 46 päättänyt asettaa Järpin osayleiskaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ...

20.12.2022  

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireille tulosta

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.10.2022 § 286 pannut vireille Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevan korttelin 148 tontin 16 (uimahalli) asemakaavan muutoksen. Kaupungin kiinteistönpito on hakenut ...

14.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Minne ja miten paljon tuulivoimaa Lappiin?

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää kaikille avoimen webinaarin keskiviikkona 16. marraskuuta kello 17–19 Teams-etäyhteydellä. Lapin tuulivoimaselvityksessä halutaan kuulla lappilaisten ihmisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Lapissa, ...

9.11.2022  

Sauvosaaren pistetalojen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset nähtävänä 9.11.-9.12.2022

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisesta linkistä: Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ...

2.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Kutsu yleisötilaisuuteen

Järppi-Kemi, Ouluntie tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi Väylävirasto laatii tiesuunnitelmaa Järppi -Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, Kemi. Suunnittelualue sijaitsee Kemin kaupungin Järpin kaupunginosassa, Oulu – Laurila rataosalla, noin 5 km Kemin rautatieasemalta etelän suuntaan. Suunnitelma sisältää Järpin (Vähäruonantien) ja Kemin (Ouluntie mt19513) tasoristeysten poistamisen Oulu – ...

1.11.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Stora Enso Veitsiluodon asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä 2.11.-2.12.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä alapuoleisessa linkissä Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 26.10.2022 § 81 päättänyt asettaa Stora Enso Veitsiluodon tehdasaluetta ...

2.9.2022  

Asuminen ja ympäristö   

Haluamme kuulla kuntalaisten näkemyksiä tuulivoimarakentamiselle soveltuvista alueista Kemissä

Lapin tuulivoimaselvitys 2022 -hanke järjestää Kemissä kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa (Marina Takalon katu 3) työpajan torstaina 15. syyskuuta kello 17–19. Tilaisuudessa halutaan kuulla kemiläisten käsityksiä tuulivoimarakentamiselle ...