8.6.2023

Asemakaavaehdotuksia nähtävänä 8.6.-4.8.2023 Uimahalli ja Pistetalot

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 24.5.2023 § 42 ja § 43 päättänyt asettaa Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevat asemakaavan muutosehdotukset julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §). Asemakaavan muutosehdotukset koskevat:

UIMAHALLIN ASEMAKAAVAMUUTOSTA Kaavamuutoksen tavoitteena on uimahallin suojelumerkinnän poistaminen.

SAUVOSAAREN PISTETALOJEN ASEMAKAAVAMUUTOSTA Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudiskerrostalon rakentaminen Kauppakadun varteen sairaalan nykyisen yksikerroksisen väistötilan paikalle.

Mahdolliset muistutukset yllä mainituista kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen elinvoima@kemi.fi .

8.6.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen