1.4.2020

Asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 1.–30.4.2020

Kaavat ovat nähtävillä myös kaupungintalon 1. kerroksessa. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kaupungintalon ovet ovat suljettuina, joten jos haluat tulla katsomaan kaavaa paikanpäälle, ota yhteyttä asiakaspalvelun puhelinnumeroon 040 680 3120.

Tervaharju, Karjalahti ja Kivikko

Tekninen lautakunta on kokouksessaan 17.2.2020 pykälä 25 päättänyt asettaa Tervaharjun kohdalla kulkevan Perämerentien (valtatie E 75) ja sen itäpuolella kulkevan Kiveliönkadun väliin rajautuvan alueen kaavamuutoksen julkisesti nähtäville. Kaavamuutos koskee Tervaharjun kaupunginosan kortteleita 1156, 1173 ja 1175 sekä katu- ja viheralueita, Karjalahden kaupunginosan yleisen tien aluetta ja kaupunginosan rajaa sekä Kivikon kaupunginosan katualuetta. Muutoksen tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi ja saada liiketoimintaa näkyvälle, liikenteellisesti keskeiselle ja helposti saavutettavalle paikalle.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköpostitse osoitteeseen tekpa@kemi.fi.

Kemi 1.4.2020
Tekninen lautakunta

Takaisin listaukseen