16.5.2024

Hotelli Toivolan ja Syväkankaan kioskin asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 16.-29.5.2024

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä alapuoleisesta linkistä.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 7.5.2024 § 39 päättänyt asettaa Kemin 12. kaupunginosassa, Syväkankaalla, korttelissa 1222 tontteja 14 ja 15 (Hotelli Toivola ja Syväkankaan kioski) koskevan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueella toimivan hotellin laajentaminen.

Hotelli Toivolan ja Syväkankaan kioskin ehdotusaineisto pidetään julkisesti nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 65 § ja MRA 27 §). Mahdolliset muistutukset asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kemi 16.5.2024 Kemin kaupunki / kaavoitus

Takaisin listaukseen