14.3.2024

Ilmoitus asemakaavamuutoksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta (Hotelli Toivola ja Syväkankaan kioski)

Kemin kaupunginhallitus on kokouksessaan 20.2.2024 § 71 pannut vireille Hotelli Toivolan ja Syväkankaan kioskin asemakaavan muutoksen. Kaavamuutos koskee Kemin 12. kaupunginosan, Syväkankaan, korttelin 1222 tontteja 14 ja 15.

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa suunnittelualueella toimivan hotellin laajentaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville 14.3.-5.4.2024, jolloin osallisilla on mahdollisuus tutustua vireillä olevaan kaavahankkeeseen. OAS on nähtävänä kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisessa linkissä.

OAS:ssa tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Siinä kerrotaan mitä suunnitellaan, kerrotaan kaavaprosessin vaiheet, keitä valmistelussa kuullaan, miten suunnitelmiin voi vaikuttaa ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn kuluessa.

Kemi 14.3.2024 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen