Ouluntien eritasoristeys

14.6.2022

Ilmoitus Järpin osayleiskaavamuutoksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta 21.6.2022 lähtien ja kutsu yleisötilaisuuteen 21.6.2022

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä. Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ja suunnitelmia, joiden perusteella korvaava tieyhteys on tarkoitus toteuttaa muuttamalla Ouluntien linjausta jatkamalla maantietä kaakkoon.

Alueella on voimassa 2008 lainvoiman saanut Eteläisten alueiden yleiskaava. Alueella ei ole asemakaavaa. Vuonna 2008 Tiehallinnon, kaupungin ja Ratahallintokeskuksen tilaamassa selvityksessä on todettu, että yleiskaavan tielinjausta noudattava ratkaisu on kustannuksiltaan korkeampi kuin muut tuolloin tutkitut vaihtoehdot. Vuonna 2021 tehdyissä ympäristöselvityksissä on lisäksi todettu, että yleiskaavan mukaisella linjauksella sijaitsee uhanalaisia suotyyppejä.

Jatkosuunnitteluun valittu ratkaisu vaatii osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 28.3.2022 §103.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle sekä tässä linkissä

OAS:ssa tiedotetaan kyseessä olevan kaavamuutoksen osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelystä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista. OAS perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin (MRL 63 §). Siinä kerrotaan mitä suunnitellaan, kerrotaan kaavaprosessin vaiheet, keitä valmistelussa kuullaan, miten suunnitelmiin voi vaikuttaa ja ketkä kaavaa valmistelevat. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan työn kuluessa.

15.6.2022 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Kutsu yleisötilaisuuteen 21.6.2022 kello 17 alkaen
Kemin kaupungintalon valtuustosaliin, 9. kerros

Järppi  Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi

Väylävirasto laatii tiesuunnitelmaa Järppi – Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, Kemi.

Suunnittelualue sijaitsee Kemin kaupungin Järpin kaupunginosassa, Oulu – Laurila rataosalla, noin 5 km Kemin rautatieasemalta etelän suuntaan. Suunnitelma sisältää Järpin (Vähäruonantien) ja Kemin tasoristeysten (Ouluntie mt19513) poistamisen Oulu – Laurila rataosalta sekä Ouluntien (mt19513) uuden linjauksen radan alitse Eteläntielle (mt19511).  Kemin kaupunki käynnistää osayleiskaavan muutosprosessin Tiesuunnitelmaprosessin rinnalla.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on tasoristeysonnettomuuksien ehkäisy. 

Yleisötilaisuus järjestetään:

Aika:  tiistaina 21.6.2022 klo 17.00 alkaen
Paikka: Kemin kaupungintalo valtuustosali, os. Valtakatu 26, 94100 Kemi

Tilaisuutta voi seurata myös Teams- ohjelman välityksellä, johon pääsee kirjautumaan hankkeen internet-sivuilla www.vayla.fi/jarppi olevasta linkistä. Osallistuminen ei vaadi Teams-sovellusta eikä tapahtumaan tarvitse kirjautua.

Tilaisuudessa voi tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Lisätietoja hankkeesta voit lukea hankkeen Internet sivuilta. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua 20.6.2022 alkaen internet-sivuilla  www.vayla.fi/jarppi.

Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Kutsu on julkaistu tietoverkossa www.vayla.fi/kuulutukset verkkosivuilla 14.6.2022.

Lisätietoja suunnitelmasta antavat

Väylävirasto, projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puh. 029 534 3812, etunimi.sukunimi@vayla.fi,  Kemin kaupunki, kaavoitusarkkitehti Saija Alakare, puh. 050 410 2969, etunimi.sukunimi@kemi.fi, Plaana Oy, projektipäällikkö Keijo Körkkö, puh. 040 865 6676, etunimi.sukunimi@plaana.fi.

Tervetuloa!

Väylävirasto

Takaisin listaukseen