Ouluntien eritasoristeys

1.11.2022

Järpin osayleiskaavamuutoksen valmisteluaineisto ja kaava-luonnos nähtävänä 2.11.-2.12.2022 sekä kutsu yleisötilaisuuteen

Kemin eteläisten alueiden yleiskaavan muutos, joka koskee Järpissä Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä, pidetään nähtävänä 2.11.-2.12.2022 (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Väylävirasto pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta poistamalla ratojen tasoristeyksiä ja korvaamalla ne eritasoratkaisuilla. Väylällä on suunnittelun alla Kemissä poistettavana Ouluntien tasoristeys Järpissä. Virasto on teettänyt alustavia selvityksiä ja suunnitelmia, joiden perusteella korvaava tieyhteys on tarkoitus toteuttaa muuttamalla Ouluntien linjausta jatkamalla maantietä kaakkoon.

Alueella on voimassa 2008 lainvoiman saanut Eteläisten alueiden yleiskaava. Alueella ei ole asemakaavaa. Vuonna 2008 Tiehallinnon, kaupungin ja Ratahallintokeskuksen tilaamassa selvityksessä on todettu, että yleiskaavan tielinjausta noudattava ratkaisu on kustannuksiltaan korkeampi kuin muut tuolloin tutkitut vaihtoehdot. Vuonna 2021 tehdyissä ympäristöselvityksissä on lisäksi todettu, että yleiskaavan mukaisella linjauksella sijaitsee uhanalaisia suotyyppejä.

Jatkosuunnitteluun valittu ratkaisu vaatii osayleiskaavan muutoksen. Osayleiskaavan muutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksellä 28.3.2022 §103.

Osayleiskaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnos asetetaan nähtäville yllä mainitusta päivästä lähtien osallisten kuulemista varten kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle, kirjaston lehtilukusalissa sekä alapuoleisesta linkistä

Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistoista pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kutsu yleisötilaisuuteen 3.11.2022

Kemin kaupunki esittelee osayleiskaavamuutoksen luonnosta ja Väylävirasto esittelee tiesuunnitelmaa torstaina 3.11.2022 kello 17-19 pidettävässä yleisötilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään Kemin kulttuurikeskuksen pienessä auditoriossa os. Marina Takalon katu 3, 94100 Kemi. Tilaisuus on avoin kaikille alueen asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Tilaisuudessa voi tutustua Väyläviraston tiesuunnitelmaluonnoksiin ja esittää niistä mielipiteensä. Lisätietoja hankkeesta voit lukea hankkeen Internet sivuilta. Tilaisuudessa esitettäviin aineistoihin voi tutustua etukäteen 2.11.2022 alkaen internet-sivuilla  www.vayla.fi/jarppi.

2.11.2022 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen