30.3.2022

Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 30.3.-29.4.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleista linkistä

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 15.3.2022 § 24 päättänyt asettaa Kemin 21. kaupunginosassa, Karjalahdella, sijaitsevan Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 62 § ja MRA 30 §).

Kaavaehdotus koskee Karjalahden kaupunginosan kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Sitova tonttijako korttelin 2108 tonteille 9-11 sekä korttelin 2114 tontille 4. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin 7500 neliön tavaratalo (Biltema). Tavaratalon alta puretaan Tervahallin sekä keila- ja tennishallin rakennukset ja autopesuhallille osoitetaan kaavamuutosalueelta uusi paikka.

Ehdotusaineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten. Mahdolliset muistutukset Karjalahden pohjoisosan asemakaavan muutosehdotuksesta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kemi 30.3.2022

Elinvoimalautakunta

Takaisin listaukseen