Siirtolapuutarhan havainnekuva: KUVA Miisa Saukkonen

11.4.2024

Kuulutus asemakaavan hyväksymisestä (siirtolapuutarha)

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 3.4.2024 § 25 hyväksynyt Siirtolapuutarhan (Leukalan) asemakaavan muutoksen ja laajennuksen. Kaava koskee Kemin 32. kaupunginosassa, Kuivanuorossa, sijaitsevaa osaa Leukalanpuistosta ja vesialuetta sekä osin kiinteistöjä Hiltula 240-402-15-6 ja Heikkilä l 240-402-14-105. Lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sitovan tonttijaon korttelin 3201 tonteille 1 ja 2.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 11.4.2024 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen