23.11.2023

Kuulutus asemakaavan voimaantulosta

Kemin kaupunginvaltuuston 2.10.2023 § 84 hyväksymä Sauvosaaren pistetalojen asemakaavan muutosta koskeva päätös on saanut lainvoiman. Kaava koskee Kemin 1. kaupunginosassa, Sauvosaaressa, sijaitsevaa korttelin 102 tontteja 6 ja 7 sekä määräalaa tontista 8. Sitova tonttijako koskee korttelin 102 tontteja 9, 10 ja 11.

Asemakaava ja sitova tonttijako tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Kemi 23.11.2023 Kaupunginhallitus

Takaisin listaukseen