Ouluntien eritasoristeys

20.6.2023

Kuulutus Järpin osayleiskaavan hyväksymisestä

Kuulutus osayleiskaavan hyväksymisestä

Kemin kaupunginvaltuusto on päätöksellään 12.6.2023 § 56 hyväksynyt Järpin osayleiskaavan muutoksen, joka koskee Ouluntien tasoristeyksen ympäristöä.

Kaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kemi 22.6.2023 Kemin kaupunki

Takaisin listaukseen