KUVA: Miisa Saukkonen 2023

2.3.2023

Peurasaaren jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotus nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukupisteessä sekä internetissä alapuoleisesta linkistä

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 22.2.2023 § 15 päättänyt asettaa Peurasaaren kaupunginosassa sijaitsevan jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Muutosehdotus koskee Kemin 13. kaupunginosan, Peurasaaren, korttelia 1331 sekä puisto-, katu- ja rautatiealuetta. Lisäksi sitova tonttijako korttelin 1331 tontille 2. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen.

Mahdolliset muistutukset jätevedenpuhdistamon asemakaavan muutosehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänä oloaikana elinvoimalautakunnalle, osoitteeseen Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

2.3.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen