Ilmakuva Satamankankaalta. KUVA: RöniKuva Oy 6/2022

8.1.2024

Satamankankaan asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 8.1.-8.2.2024

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset asetetaan nähtäville Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululle sekä alapuoleisessa linkissä.

Asemakaava koskee kiinteistöjä Salamakangas 240-402-43-3, Kirkonkylän jakokunnan vesijättöalue 240-402-878-2 ja Kirkonkylän jakokunnan vedet 240-402-876-1. Alueelle muodostuu Kemin uusi 36. kaupunginosa, Satamankangas. Kaavan tavoitteena on tutkia asuin- ja lomarakentamisen sekä matkailutoimintojen osoittamisen mahdollisuuksia alueelle.

Asemakaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi.

Kemi 4.1.2024 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Käy osallistumassa myös kyselyyn ja vaikuta, mitä alueelle rakennetaan. Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Ruijannuokkuesikko-Primula nutans subsp. finmarchica. KUVA: Peter Brusila 2021
Takaisin listaukseen