9.11.2022

Sauvosaaren pistetalojen asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset nähtävänä 9.11.-9.12.2022

Kaavan valmisteluaineisto ja kaavaluonnokset ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisesta linkistä:

Kaavamuutos koskee Kemin kaupungin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren korttelin 102 tontteja 6 ja 7 (Sauvosaaren pistetalot) sekä osaa tontista 8. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa uudiskerrostalon rakentaminen Kauppakadun varteen sairaalan nykyisen yksikerroksisen väistötilan paikalle.

Asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä kaavaluonnokset pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi.

Kemi 9.11.2022 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen