KUVA: Pentti Korpela 25.4.2019

1.11.2022

Stora Enso Veitsiluodon asemakaavamuutoksen ehdotusaineisto on nähtävänä 2.11.-2.12.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä alapuoleisessa linkissä

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 26.10.2022 § 81 päättänyt asettaa Stora Enso Veitsiluodon tehdasaluetta koskevan asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Asemakaavaehdotusalue sijaitsee 26. Veitsiluodon, 20. Ajoksen ja 17. Rytikarin kaupunginosissa, ja koskee Stora Enso Oy:n teollisuus- ja varastorakennusten korttelialuetta (kortteli 2601) sekä rautatie-, suojaviher-, satama-, vesi-, ja yleisentien alueita.

Suunnittelun tavoitteena on laatia Veitsiluodon alueelle asemakaava, joka mahdollistaa uusien yritysten ja toimintojen sijoittuminen alueelle paperitehdastoiminnan lakkautumisen jälkeen.

Aineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten. Mahdolliset muistutukset aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi.

Kemi 2.11.2022 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen