2.3.2023

Uimahallin asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 2.3.-3.4.2023

Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä internetissä alapuoleisesta linkistä

Asemakaavamuutos koskee Kemin 1. kaupunginosan, Sauvosaaren, korttelin 148 tonttia 16 (uimahalli).

Kaupungin kiinteistönpito on hakenut uimahallille purkulupaa rakennusvalvonnasta. Purkulupaa ei voida myöntää, koska uimahalli on suojeltu asemakaavamerkinnällä sr-1: “Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. Maankäyttö- ja rakennuslain 57§:n 2 momentin nojalla määrätään, että rakennusta ei saa purkaa eikä siinä saa tehdä sellaisia korjaus- tai muutostöitä, jotka turmelevat julkisivujen, vesikattojen tai porrashuoneiden rakennustaiteellista tai historiallista arvoa. Korjaus- ja muutostoimenpiteistä tulee pyytää museoviranomaisen lausunto.”

Kaavamuutoksen tavoitteena on uimahallin suojelumerkinnän poistaminen.

Aineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet yllä mainitusta valmisteluaineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai sähköisesti osoitteeseen elinvoima@kemi.fi .

2.3.2023 Elinvoimatoimiala / kaavoituspalvelut

Takaisin listaukseen