22.6.2020

Vilmilän asemakaavan valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävänä 22.6.–31.7.2020

Uutta asemakaavaa suunnitellaan Lapintien ja junaradan väliselle alueelle välillä Uusiokatu – Tervolantie. Kaavan tavoitteena on muuttaa alue voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti työpaikka-alueeksi sekä mahdollistaa alueen kiertotaloutta harjoittavan yrittäjän toiminnan kehittäminen.

Kaavan valmisteluaineisto on nähtävänä 31.7.2020 asti netissä. Kaava-aineisto on nähtävänä myös kaupungintalon 1. kerroksessa 3.7.2020 asti. Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi kaupungintalon ovet ovat suljettuina. Jos haluat nähdä kaavan, ota yhteyttä asiakaspalveluun puhelinnumeroon 040 680 3120.

Aineisto pidetään nähtävillä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 pykälä ja MRA 30 pykälä). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet aineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänä oloaikana Teknisen toimialan Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu -yksikölle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella tekpa@kemi.fi.

Kemi   17.6.2020
Kemin kaupunki / Kaavoitus, maankäyttö ja suunnittelu

Takaisin listaukseen