Sosiaali- ja terveyspalvelut

Voit lähettää sosiaal- ja terveyspalveluita koskevan uuden kysymyksen tällä lomakkeella

Kysymykset vuonna 2014


1.6.2014 Kysymys: Onko eroa?

Ihmettelen suuresti, että miksi aina jos joskus sattuu pääsemään joko hammas- tai muulle lääkärille niin aina kysytään oletko Syväkangas vai Karihaara alueelta. Eikö yhdistämisen jälkeen me kaikki olla samanarvoisia riippumatta siitä missä asuu?
Nimim. Miksi erillisyys?

Vastaus:
Suun terveydenhuollossa pyritään ohjaamaan potilas jo ensi käynnillä “omalle” hammaslääkärille tai suuhygienistille. Kukin työntekijä hoitaa potilaspiiriä, joka määräytyy potilaan kotiosoitteen mukaisesti.Tällä tavoin pyritään parantamaan hoitoa kun hoitava henkilökunta ei vaihdu kesken hoitojakson. Lisäksi varmistetaan että aikoja annetaan tasaisesti eri työntekijöille.

Vastaanottopalveluissa kysytään asuinaluetta, jotta tiedetään kuka lääkäri on aikaisemmin mahdollisesti ottanut vastaan tai hoitanut kyseistä henkilöä. Tällä halutaan hakea hoidon jatkuvuutta, Kaikki potilaat ovat samanarvoisia.

Ystävällisesti

Arto Karjalainen,
Ylihammaslääkäri

Hilkka Timonen,
Osastonhoitaja, Sairaanhoitopalvelut


27.5.2014 Kysymys: Inva- potilaan punnitus
Missä onnistuu pyörätuolissa istuvan potilaan punnitus esim. kerran
kuukaudessa ? Maksaako? Pitääkö varata aika tms. ?
Nimimerkki Vesa

Vastaus:
Kaupungilla ei ole ns. tasovaakaa henkilöiden punnitsemiseen esim. pyörätuolissa, mutta
Istumavaakoja on esimerkiksi Palvelukoti Meripuistossa ja Päiväsairaalassa.
Näissä voi käydä punnituksella, kunhan sopii ajan etukäteen. Tämä ei maksa mitään.
Päiväsairaala, Sauvosaarenkatu 24, 94100 Kemi puh. 016 259 760 (Sauvosaaren sair. pohja – krs.) tai
Meripuiston palvelukoti, Sauvosaarenkatu 20, 94100 Kemi
puh. 016 6701 105

Terveisin
Terveydenhuollon johtaja Outi Kääriäinen
puh. 016 259 680

Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja Rauha Hannu
puh. 016 259 53920.4.2014 Kysymys Yksityisyys?

Kävin uusitussa terveyskeskuksessa hoitamassa asioitani ja istuessani odottamassa vuoroani huomasin että kaikki mitä puhut “lunkalla” eli omat terveystietosi kuuluvat kaikille jotka ovat siinä alakerrassa!  Olihan siihen mukamas jonkinlaiset lasi-ovetkin laitettu mutta ylä-osa ihan auki ja joka sana kuuluu aulaan.. Tuleeko tähän asiaan vielä parannusta vai onko tarkoitus että jää tuommoiseksi.?
Nimim. Kaikki kuulee

Vastaus:
Terveyspalveluissa on pyritty parantamaan potilaiden yksityisyyttä heidän asioidessaan terveysasemalla. Järjestelyt on toteutettu tilojen sallimissa rajoissa. Seinää ei ole ulotettu kattoon asti koska tuolloin ongelmana olisi ollut mm tilan ilmastointi. Lasiseinä ei eristä täysin ääntä, mutta vähentää kuuluvuutta. Pyrimme lisäksi vähentämään äänten kuulumista järjestämällä taustaääntä radion kautta, minkä toivotaan lisäävän asiakasviihtyvyyttä odotustilassa.

Yhteistyöterveisin
Outi Kääriäinen
terveydenhuollon johtaja, Kemin kaupungin terveyspalvelut.


26.3.2014 Kysymys: Ikätarkastukset
Kun täytin 30v minulle tuli postissa kutsu ns. ikätarkastukseen neuvolaan. Käytyäni tuolloin tarkastuksessa terveydenhoitaja kertoi että tarkastuksia alkaa naisilla olemaan säännöllisesti 5v välein. Minulle ei kutsua ole nyt tullut vaikka olen täyttänyt 35v ja soitettuani asiasta kukaan ei tunnu tietävän vastausta? Kiitoksia vastauksesta…
nimim. -79

Vastaus:
Kyse on ilmeisesti joukkotarkastus papaseulonnasta. Kutsu tulee 30v ensimmäisen kerran ja siitä 5 välein 60-vuotiaaksi.
Osa tämän vuoden kutsuista papaseulontoihin on mennyt jo, mutta viimeiset kutsut laitetaan syksyllä. Tämän vuoden aikana tulee kutsu 35 vuotta täyttävillekin. Kutsujärjestelmä on sellainen, että kutsut eivät mene aakkosjärjestyksessä eivätkä ikäryhmittäin. Jos kutsua jostain syystä ei ole tullut lokakuun loppuun mennessä, niin voi olla yhteydessä lähimpään neuvolaan.

Terveisin
Pirjo Leinonen
Osastonhoitaja
Kemin terveyskeskus, Terveydenhoitopalvelut


Kysymykset vuonna 2013

7.3.2013 Kysymys: Vanhusten hoito palvelukodeissa

Olen huolestuneena seurannut palvelukotiin muuttaneen isäni asettumista ja viihtymistä uudessa \”kodissaan\”. Henkilökunta on todella mukavaa ja yrittävät varmasti parhaansa, mutta henkilöstön resurssien vähyys näyttää vaikuttavan asukkaiden arkeen ikävällä tavalla. Onko oikein, että vanhus ei ole päässyt lääkärikäyntejä lukuun ottamatta ulkoilemaan ollenkaan? Huonomuistista vanhusta ei voi yksin päästää ulos, eikä hänellä ole paikka-kunnalla lähiomaisia, jotka voisivat tässä auttaa. Ulkoilu kuuluu mielestäni jokaisen, myös vanhusten oikeuksiin ja hyvään hoitoon. Miksi tälle asialle ei tehdä mitään? Henkilökuntaa on osastolla vain muutama, joiden aika menee
perushoitoon, eivätkä he voi irrottautua osastolta. Vanhukset istuvat  sisä- tiloissa päivästä toiseen ilman mitään virikkeellistä toimintaa.
Monet palvelukodin asukkaat, kuten isäni, hyötyisivät ehdottomasti järjestetystä toiminnasta, ulkoilusta ja muusta sosiaalisesta
kanssakäymisestä. Henkilökunta vetoaa resurssien puutteeseen, mikä näkyy selkeästi. Eikö esim. ulkoilusta ole minkäänlaisia valtakunnallisia ohjeistuksia olemassa? Eihän ole tarkoitus pitäävanhuksia vankeina?
Nimimerkki:  Huolestunut omainen

Vastaus:
Hienoa kuulla, että henkilökunta on ystävällistä. Henkilökuntamitoitus on kaupungin- ja ostopalveluyksiköissä valtakunnallisen laatusuosituksen mukainen. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman mukaan henkilöstöresurssia lisätään asumispalveluyksiköihin,talousarvion puitteissa.
Palvelutaloissa järjestetään viriketoimintaa seurakunnan, eläkeläisjärjestöjen, Lapin AMK:n ja Lappian kanssa sekä omana toimintana.
Ulkoilutusta ei valitettavasti voida tarjota riittävässä määrin asukkaille.
Ulkoilutusavussa auttavat tilauksen mukaan Lapin AMK:n hyvinvointipysäkin opiskelijat. Myös eri järjestöt järjestävät yksiköihin erilaisia teematapahtumia, jolloin asukkaita myös ulkoilutetaan. Näiden lisäksi voivat asukkaan omaiset myös järjestää läheiselleen ulkoilutusapua esim. ystäväpalvelun kautta. Lisäksi on myös mahdollisuus ostaa omin kustannuksin  henkilökohtaista palvelua yksityisiltä palveluntuottajilta esim. ulkoiluun.

Mikäli teillä on toiveita isänne hoitoon – ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, voitte olla yhteydessä po. yksikön esimieheen / osastonhoitajaan.

Ystävällisin terveisin

Rauha Hannu
Vt. Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja
016- 259 539


7.3.2013 Kysymys: Vanhojen tasa – arvo(stus) Kemissä

Valitaanko vanhuspalvelujen saajat Kemissä edelleenkin
poliittisin perustein?
Entä jos vanhus ei pysty valittamaan eikä hänellä olisikaan melkein ikäistään
jälkeläistä, joka tokko kestää senkään vertaa ajaneloa kuin muammonsa?
Ittekki eläkeukko

Vastaus:
Vanhuspalvelujen asiakkaaksi pääsee tarpeen arvioinnin perusteella tai hakemalla palveluita hakemuksella. Hakemuksia saa Kemin internet-sivuilta ja Keskustan palvelutalolta.
Ikääntyneille kohdentuvia kaupungin ns. vanhuspalveluita ovat mm. kotihoito ja omaishoidontuki.
Kotihoidon asiakkaaksi pääsee palvelun tarpeen arvioinnin kautta; avopalvelunohjaajan kotikäynnillä selvitetään hoidon ja hoivan tarve. Arvioinnin apuna käytetään Rava – toimintakykymittaria, jossa
kotihoidon alaraja on 1,7. Mikäli em. Rava -arvo ei täyty, arvioidaan hakijan kokonaistilanne ja hoidon ja hoivan tarve muutoin. Kaupungin järjestämän kotihoidon vaihtoehtona on palveluseteli. Kotihoidon avo-
palveluntyöntekijä esittelee myös tämän vaihtoehdon, mikäli henkilö täyttää muutoin palvelusetelin myöntämisen kriteerit. Palvelusetelin muoto on päätös. Em. kotikäynnillä kerrotaan myös muista yksityisten tuottamista tuki- ja hoitopalveluista.

Omaishoidontukea haetaan hakemuksella. Omaishoidon tukea myönnetään paljon hoitoa ja hoivaa tarvitsevan henkilön hoitajalle. Omaishoidontuen Rava -alaraja on 2,50. Rava – arviointi tehdään hoidettavan kotona yhdessä hoitajan ja omaishoidontuen sosiaaliohjaajan kanssa. Kotikäynnillä voi olla mukana myös kotihoidon avopalvelunohjaaja tms.

Palveluasumiseen on myös oma hakemus. Palveluasumiseen on mahdollista päästä, kun Rava – toimintakykypisteet ovat vähintään 2,50 ja henkilö ei selviä kotonaan esim. säännöllisen kotihoidon / omaisavun ja tukipalvelujen (yksityiset palvelut: turvapuhelin, ateriapalvelu, siivouspalvelu…) turvin.
Kemin kaupunki tuottaa palveluasumista itse, ostaa sitä yksityisiltä ja siihen on mahdollista saada myös palveluseteli. Lisätietoja palveluasumisen palvelusetelistä allekirjoittaneelta. Palveluasumisen asukasvalinnat tekee Luotsi -työryhmä, johon kuuluu vanhustenhuollon ylilääkäri, muistihoitaja, terveyskeskussairaalan sosiaaliohjaaja, vanhus- ja vammaispalvelujohtaja, vammaispalvelujen sosiaaliohjaaja sekä kotihoidon kaksi avopalvelun-ohjaajaa.

Ystävällisin terveisin
Rauha Hannu
Vs. Vanhus- ja vammaispalvelujohtaja
p. 016 – 259 539

Lisätietoja
Kotihoidon palveluista ja asiakkaaksi pääsystä voi kysyä p. 016- 259 537 ja 016- 259 538 arkisin n.8-11
Omaishoidontuesta p. 016- 259 515 arkisin ma-to kello 9-11 ja
Palveluasumisesta p. 016-259 539.