26.1.2022

Asemakaavoja nähtävillä

Sauvosaaren urheilupuiston alueen asemakaavaehdotus nähtävänä 26.1.-24.2.2022

Asemakaavaehdotus on nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla, kirjaston lehtilukusalissa sekä alapuoleisesta linkistä.

Elinvoimalautakunta on kokouksessaan 19.1.2022 § 3 päättänyt asettaa Sauvosaaren kaupunginosassa sijaitsevan urheilupuiston alueen asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville (MRL 65 § ja MRA 27 §).

Kaavaehdotus koskee kortteleita 148, 168, 177 sekä katu-, pysäköinti- ja puistoalueita. Muutoksen tavoitteena on tarkastella Rantabulevardin varrelle sijoitettujen asuinkortteleiden järjestelyä ja mitoitusta sekä kadun linjausta jalkapallokentän säilyessä nykyisellä sijainnillaan. Lisäksi asemakaavamuutoksessa esitetään varaus uudelle liikuntahallihankkeelle.

Mahdolliset muistutukset Sauvosaaren urheilupuiston alueen kaavaehdotuksesta on toimitettava kirjallisesti nähtävänäoloaikana elinvoimalautakunnalle, osoite Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Karjalahden pohjoisosan asemakaavamuutoksen valmisteluaineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ovat nähtävänä 26.1.-9.2.2022

Kaavan valmisteluaineisto sekä kaavaluonnos ovat nähtävänä Kemin kaupungintalon 4. kerroksen ilmoitustaululla sekä alapuoleisesta linkistä.

Kaavamuutos koskee Kemin 21. kaupunginosan, Karjalahden kortteleita 2108 ja 2114 sekä katualuetta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle noin 7500 neliön tavaratalo (Biltema). Tavaratalon alta puretaan Tervahallin sekä keila- ja tennishallin rakennukset ja autopesuhallille osoitetaan kaavamuutosalueelta uusi paikka.

Aineisto pidetään nähtävänä yllä mainittuna ajankohtana osallisten kuulemista varten (MRL 62 § ja MRA 30 §). Mahdolliset huomautukset ja mielipiteet Karjalahden pohjoisosan asemakaavamuutoksen valmisteluaineistosta pyydetään toimittamaan kirjallisesti tai suullisesti nähtävänäoloaikana osoitteeseen: Elinvoimatoimiala, Kaavoituspalvelut, Valtakatu 26, 94100 Kemi tai osoitteella elinvoima@kemi.fi .

Kemi 26.1.2022 Elinvoimatoimiala

Takaisin listaukseen