22.10.2021

Yrittäjän ympäristö

Yrittäjän arki koostuu monista eri palasista, joiden yhteensovittaminen onnistuu parhaiten yritysystävällisessä ympäristössä.

Paljasjalkainen kemiläinen Esa Pekkala on toiminut Ekoasema Esa & Pojat toimipisteen johtajana kotikaupungissaan 21 vuotta. Pekkalalla on vahva kokemus yrittäjyydestä.  Ekoasema Esa & Pojat johtajana hän on tyytyväinen, sillä yhteistyö Kemin kaupungin kanssa on toiminut jouhevasti.

“Aina on kaikki pelannut hyvin kunnan puolelta ja aina on kaikki asiat saatu järjestymään”, Esa Pekkala sanoo.

Kaupungilla on nyt vahva vetovoima yrityskannan nostamiseen. Kemin kaupungin ja Biltema Real Estate Finland Oy välinen aiesopimus Biltema-tavaratalon rakentamisesta kaupunkiin lisää entisestään Kemin profiilia yrityskaupunkina. Yritysystävällisillä tontti- ja kaavoituspalveluilla lisätään houkuttelevuutta uusille ja laajentaville yrityksille.  Yksi esimerkki tästä on myös Kemintulli-yritysalueen esille nostaminen. Yrityspuolen vilkastuminen kaupungissa saa myös Pekkalalta kannustusta, ja hän haluaakin rohkaista yrittäjäksi aikovaa.

“Kemissä on myönteinen ilmapiiri”, hän sanoo.

Kaupunki auttaa yrityksiä myös kehittymään ympäristöystävällisiä toimintatapojen omaksumisessa ja esille nostamisessa. Kestävän kehityksen yritystoiminta on helppo toteuttaa kaupungissa, jossa vihreä ja kestävä -toimintamalli on olennainen osa kaupunkistrategiaa. Kemin kaupunki panostaa ekologisiin arvoihin omassa organisaatiossaan samalla kannustaen alueen asukkaita ja yrityksiä kiinnittämään huomiota toimintojensa ympäristövaikutuksiin. Yrityksiä tuetaan ‘Yritysten vihreä ja kestävä Kemi’ -hankkeen monipuolisilla ohjelmilla. 14.10.2021 järjestetty Hinku-päivä toi mainiosti esille Kemin vahvan aseman vähähiilisenä kuntana.

Ekologisia arvot ovat keskeisiä myös Esa Pekkalan johtaman Kemin Vilmilässä toimivan yrityksen toiminnassa. Ekoasema Esa & Pojat on yksi kestävän kehityksen edelläkävijä koko Meri-Lapin alueella. Ekoasemalle tuoduista materiaaleista 95 % päätyy uudelleen käytettäväksi. Kaupungin yritysystävällinen ympäristö ja sitoutuminen kestävän kehityksen arvoihin on ollut toimiva yhdistelmä, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

“Kemissä on ollut hyvä yrittää”, Esa Pekkala tiivistää.

LINKIT:

Ekoasema Esa & Pojat https://www.esajapojat.com/

Biltema-tiedote https://www.kemi.fi/tiedotteet/biltema-haluaa-rantautua-kemiin-ja-rakentaa-tavaratalon/

Kemintulli – uusi aika https://www.kemi.fi/tiedotteet/kemintulli-uusi-aika/

Yritysten vihreä ja kestävä Kemi https://www.kemi.fi/kaupunki-ja-hallinto/suuri-pieni-kaupunki/vihrea-kemi/yritysten-vihrea-ja-kestava-kemi-hanke/

Takaisin listaukseen