Pontissa olet oikeassa paikassa, kun työnhakijana otat askeleita kohti työelämää tai kun työnantajana mietit ehkä ensimmäisen työtekijän palkkaamista, kun yritykselläsi on lisätyövoiman tarve tai henkilöstön osaamisen kehittäminen on ajankohtaista.

Pointin asiakkaana saat ohjausta, neuvontaa ja tukea asiakkuutesi eri vaiheissa yksilöllisen tarpeesi mukaan. Asioit oman työntekijäsi kanssa.

Asiointi Pointissa

Asiointi Pointissa tapahtuu toistaiseksi joko TE-toimiston tai Kemin kaupungin työllisyyspalvelujen kutsumana ajanvarauksella. Järjestämme myös kaikille avoimia tilaisuuksia ja tapahtumia. Eri toimijoiden palveluajat, viikko-ohjelma ja ajankohtaiset tapahtumat löytyvät Pointin Facebook-sivulta.

Töihin yrityksiin

Pystymme löytämään eri tarpeisiin ratkaisut oikea-aikaisesti niin, että sopiva työhakija ja työpaikka kohtaava, sillä tunnemme asiakkaamme. Pointin yritysyhteistyössä ovat mukana Kemin kaupungin työllisyyspalvelut, Lapin TE-toimisto sekä eri oppilaitokset ja sidosryhmät.

Yrityskoordinaattorina toimii Susanna Ukonaho ja TE-asiantuntijana Janne Turunen.

Töihin palvelut työnantajille

 • asiantuntija-apua rekrytointiin ja tarvittavan työvoiman löytämiseen
 • neuvontaa palkkauksen tukimuodoista ja oppisopimuskoulutuksesta
 • apua hakemusten laatimiseen
 • Kemi-lisä yrityksille 
 • Yrittäjät voivat olla suoraan yhteydessä yrityskoordinaattori Susanna Ukonahoon

Töihin palvelut työnhakijalle

 • tietoa alueen työnantajista ja työvoima tarpeesta
 • tietoa työllistymis- ja oppisopimusmahdollisuuksista
 • tietoa yritysten tämän hetken osaamisvaatimuksista ja tarvittavista pätevyyksistä
 • tukea ja apua työnhakuun
 • työhönvalmennusta

Tehtäviimme kuuluvat myös

 • osaamisvaatimusten kartoittaminen
 • yrittäjyyden tukeminen
 • erilaisten tapahtumien ja rekrytilaisuuksien järjestäminen

Business Kemin työnantajapalvelut

Lapin TE-palveluiden työnantajapalvelu

Uudella osaamisella työelämään

Työelämän jatkuvassa muutoksessa myös työvoiman osaamistarpeet muuttuvat. Kun haluat vahvistaa omaa osaamistasi, oppia uutta tai suorittaa opintosi loppuun, Pointista saat tietoa, neuvontaa ja ohjausta sekä tarvittaessa yksilöllistä tukea sinulle sopiviin opintoihin päästäksesi. Teemme tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa juuri sinulle sopivan koulutusratkaisun löytämiseksi.

Palvelumme:

 • selvitämme eri koulutusvaihtoehtoja
 • selvitämme oppissopimusmahdollisuuksia yrityksissä, kaupungilla ja järjestöissä 
 • järjestämme koulutusvalmennusta
 • räätälöimme koulutuksia joko asiakas- tai yrityslähtöisesti
 • osaamiskartoituksia ja osaamisen tunnistamista

Töihin välityömarkkinoille

Palvelut työnhakijalle

Joskus sopiva työ voi löytyä omien harrastusten tai mielenkiinnon kautta. Järjestökenttä tarjoaa monenlaisia työllistymismahdollisuuksia ja erilaisia työtehtäviä oman urapolkusi varrelle. Pointista saat tietoa, ohjausta ja neuvontaa järjestötyöllistämisestä, kun tavoitteenasi on esim. osaamisen vahvistaminen tai työkokemuksen kartuttaminen järjestötoiminnassa. 

Palvelut järjestötyönantajille

 • asiantuntija-apua rekrytointiin ja tarvittavan työvoiman löytämiseen
 • ohjausta ja neuvontaa työnantajavelvoitteiden hoitamiseen
 • neuvontaa palkkauksen tukimuodoista ja oppisopimuskoulutuksesta
 • apua hakemusten laatimiseen
 • Kemi-lisä järjestöille, työllistämisbonus
 • lisäksi voimme toimia linkkinä järjestöjen välisessä yhteistyössä 
 • Järjestötyönantajat voivat olla suoraan yhteydessä Maija Saarenpäähän, puhelin 040 156 2556

Työkuntoon

On tilanteita, jolloin kohti työelämää lähdetään etenemään työhönkuntoutuksen kautta. Pointin kuntoutus- ja valmennuspalveluihin kuuluu mm.

 • kuntouttava työtoiminta Merivalla, järjestöissä ja kaupungin yksiköissä 
 • palkkatukityöllistäminen Merivalla
 • terveydentilanselvittelyt; terveydenhoitajan ja lääkärin palvelut 
 • moniammatillinen verkostotyö asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 

Palvelukoordinaattorina toimii Kati Mäkelä.

Työ- ja toimintakyvyn selvittely

Työkykyselvitykset ja työkykykoordinaattorin palvelut ovat tarkoitettu niille Pointin asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea työ- ja toimintakykynsä selvittämiseen.

 • ensisijaisena asiakasryhmänä ovat asiakkaat, joiden tavoitteena on työ tai koulutus, mutta ennen näitä tavoitteita on tarpeen selvittää tarkemmin jäljellä olevaa työ- ja toimintakykyä
 • toissijaisena asiakasryhmänä ovat asiakkaat, joiden työ- ja toimintakyky vaatii tarkempaa selvittelyä ja heidän kohdallaan sairausvakuutusetuudet ovat ensisijainen ja mahdollisesti pysyvä tavoite

Näiden lisäksi on olennaista, että asiakkaan kokonaistilanne on sellainen, että hän kykenee sitoutumaan työkykyselvityksen prosessiin.

Työkykykoordinaattorina toimii Katri Kujala.