Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan 4–6 tuntia päivässä 1–4 päivänä viikossa 3–24 kuukauden ajan. Toiminnan on oltava tavoitteellista siten, että se parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua Työ- ja elinkeinohallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin.

Kuntouttavan työtoiminnan aloittamisesta sovitaan aina asiakkaan, kaupungin ja Työ- ja elinkeinotoimiston yhdessä laatimassa työllistymis- tai aktivointisuunnitelmassa.

Kemissä kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään kaupungin hallintokunnissa, ostopalveluna Meriva sr:llä ja Pohjantähti-opistossa ja kaupungin kanssa järjestämissopimuksen solmineissa järjestöissä. Palvelu on osallistujalle maksuton ja sen ajalta maksetaan työttömyysetuus ja läsnäolopäiviltä kulukorvaus.