Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat olleet työttömyyden tai muun syyn takia pitkään poissa työmarkkinoilta. Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia. 

Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.  

Voit olla yhteydessä omaan työntekijääsi Lapin hyvinvointialueella työikäisten sosiaalipalveluissa.