Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat kuuluvat Kemin kaupungin organisaatiossa lakiasiainyksikön alaisuuteen. Hankintojen tekeminen on kuitenkin keskeinen osa paikallista elinkeinoelämää. Tämän vuoksi myös elinkeinopalvelut tarjoaa tietoa julkisista hankinnoista.

Kemin kaupungin hankinnat

Kemin kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti.
Kaupunki ilmoittaa Internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Yleisesti hankinnoista ilmoitetaan kaupungin kotisivujen ohella myös HILMA-ilmoituskanavassa.

HILMA-ilmoituskanava

Tarjoajan tulee seurata Kemin kaupungin internet-sivuja sen varalta, että tarjouspyyntöön joudutaan tekemään tarkennuksia tarjouskilpailun aikana.
Mahdolliset tarkennukset tarjouspyyntöön tai muut kaikille tarjoajille tarkoitetut lisätiedot julkaistaan viimeistään viikkoa ennen tarjouksen viimeistä jättöpäivää kohdassa lisätiedot/tarkennukset.

 

Partnerbook

PB

Työväline yritysten väliseen, sekä julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön.
Kemin kaupunki on mukana Partnerbookissa.
Kaupungin hankintailmoitukset julkaistaan Partnerbookin sivuilla.

Partnerbook

Hankintarengas

Kaupunki on myös mukana Kemi-Tornion seudullisissa hankitapalveluissa, joka kilpailuttaa sovitut yhteishankinnat.
Yhteystiedot: email: hankintapalvelut(at)lpshp.fi

Kemi-Tornio hankintarenkaan avoimet tarjouspyynnöt

Kemi-Tornion seudullinen hankintaprosessi

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm 
Kaupunginlakimies Santeri Lindholm Lakiasiainyksikkö 040 637 2486 santeri.lindholm@kemi.fi