Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat kuuluvat Kemin kaupungin organisaatiossa kehittämis- ja talousosaston (elinkeinopalvelut) alaisuuteen. Kehittämis- ja talousosasto vastaa hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä sekä neuvonnasta. Lakiasiainyksikkö vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja juridisista palveluista sekä päätösten laillisuusvalvonnasta, sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä.

Kemin kaupungin hankinnat

Kemin kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti.
Kaupunki ilmoittaa Internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Yleisesti hankinnoista ilmoitetaan kaupungin kotisivujen ohella myös HILMA-ilmoituskanavassa.

HILMA-ilmoituskanava

Tarjoajan tulee seurata Kemin kaupungin internet-sivuja sen varalta, että tarjouspyyntöön joudutaan tekemään tarkennuksia tarjouskilpailun aikana.
Mahdolliset tarkennukset tarjouspyyntöön tai muut kaikille tarjoajille tarkoitetut lisätiedot julkaistaan viimeistään viikkoa ennen tarjouksen viimeistä jättöpäivää kohdassa lisätiedot/tarkennukset.

 

Vireillä olevia tarjouspyyntöjä

 

 

 

Partnerbook

PB

Työväline yritysten väliseen, sekä julkisen ja yksityisen sektorin väliseen yhteistyöhön.
Kemin kaupunki on mukana Partnerbookissa.
Kaupungin hankintailmoitukset julkaistaan Partnerbookin sivuilla.

Partnerbook

Hankintarengas

Kaupunki on myös mukana Kemi-Tornion seudullisissa hankitapalveluissa, joka kilpailuttaa sovitut yhteishankinnat.
Yhteystiedot: email: hankintapalvelut(at)lpshp.fi

Kemi-Tornio hankintarenkaan avoimet tarjouspyynnöt

Kemi-Tornion seudullinen hankintaprosessi

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm 
Vs. elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff Elinkeinopalvelut 040 480 1067 jukka.feodoroff@kemi.fi

 

Nimike Nimi Palvelualue Gsm 
Kaupunginlakimies Santeri Lindholm Lakiasiainyksikkö 040 637 2486 santeri.lindholm@kemi.fi