Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat kuuluvat Kemin kaupungin organisaatiossa kehittämis- ja talousosaston (elinkeinopalvelut) alaisuuteen. Kehittämis- ja talousosasto vastaa hankintatoimen ja kilpailutuksen kehittämisestä sekä neuvonnasta. Lakiasiainyksikkö vastaa kaupungin edunvalvonnasta ja juridisista palveluista sekä päätösten laillisuusvalvonnasta, sopimusjuridiikasta ja sopimushallinnan kehittämisestä.

Kemin kaupungin hankinnat

Kemin kaupungin eri toimialojen hankinnat kilpailutetaan hankintalainsäädännön ja kaupungin hankintaohjeiden mukaisesti. Kaupunki ilmoittaa Internetissä käynnissä olevista hankinnoista, joiden tarjousaika on vireillä. Yleisesti kansallisen hankintarajan ylittävistä hankinnoista ilmoitetaan kaupungin kotisivujen ohella myös HILMA-ilmoituskanavassa.

HILMA-ilmoituskanava

Tarjoajan tulee seurata Kemin kaupungin internet-sivuja sen varalta, että tarjouspyyntöön joudutaan tekemään tarkennuksia tarjouskilpailun aikana.
Mahdolliset tarkennukset tarjouspyyntöön tai muut kaikille tarjoajille tarkoitetut lisätiedot julkaistaan viimeistään viikkoa ennen tarjouksen viimeistä jättöpäivää kohdassa lisätiedot/tarkennukset.

Vireillä olevia tarjouspyyntöjä

 

Yhteystiedot

Nimike Nimi Palvelualue Gsm
Elinkeinopäällikkö Jukka Feodoroff Elinkeinopalvelut 040 480 1067 jukka.feodoroff@kemi.fi
Kaupunginlakimies Santeri Lindholm Lakiasiainyksikkö 040 637 2486 santeri.lindholm@kemi.fi