Esityslistat ja pöytäkirjat

Poytakirjat

Kaupunginvaltuuston ja -hallituksen, lautakuntien ja jaostojen esityslistat julkisine liitteineen julkaistaan kaupungin internet sivuille sen jälkeen kun ne on sähköisesti tai paperilla toimielimen jäsenille jaettu. Pöytäkirjat julkaistaan, kun ne on allekirjoitettu ja tarkastettu.

Esityslistoissa ja pöytäkirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internettiin. Liitteitä ei julkaista, jos ne sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden.

Kokousasiakirjat