Kaupunkitarkastajan keskeiset tehtävät

  • toimii kaupunginjohtajan suorassa alaisuudessa
  • kaupungin toiminnan arviointi
  • hallinto- ja talousprosessien tarkistaminen
  • osallistuminen riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja hallinnon kehittämiseen
  • strategiatyön kehittäminen
  • Kemin kaupungin tietosuojavastaava