Ympäristötoimiala toimii ympäristölautakunnan sekä lupajaoston alaisuudessa. Ympäristötoimialaa johtaa ympäristöjohtaja.

Ympäristöjohtaja Mika Grönvall. Kuva: Nina Susi.

Ympäristötoimiala vastaa

Ympäristötoimiala huolehtii lisäksi ympäristölautakunnan sekä lupajaoston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä niiden hallintopalveluista. Ympäristötoimialan tehtävänä on fyysisten edellytysten luominen asumiselle ja elinkeinoelämälle sekä omalle palvelutuotannolle Kemissä.