Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

Presidentti valitaan suoralla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai. Mikäli joku ehdokkaista saa jo tässä (ensimmäisessä) vaalissa yli puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, tulee hän valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan kahden viikon kuluttua sunnuntaina toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Toisessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas valitaan presidentiksi.

Jos vaaliin asetetaan vain yksi ehdokas, tulee tämä valituksi ilman vaalia. Presidentti ryhtyy toimeensa valitsemista seuraavan kuukauden ensimmäisenä päivänä.

Vuoden 2024 presidentinvaalien aikataulut

Vuoden 2024 presidentinvaalin vaalipäivä on sunnuntai 28.1.2024 ja muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • Valitsijayhdistysten kannattajakorttien allekirjoitusten kerääminen voidaan aloittaa: aikaisintaan maanantaina 12.12.2022
 • Vaalirahoituslain ja puoluelain mukainen kampanja-aika alkaa: perjantai 28.7.2023
 • Ulkomaille tilattavien kirjeäänestysasia-kirjojen tilauspalvelu avautuu: lauantaina 28.10.2023
 • Äänioikeusrekisterin tiedot määräytyvät: perjantaina 8.12.2024
 • Puolueen ja valitsijayhdistyksen ilmoitettava vaaliasiamiehensä nimi, henkilötunnus ja  yhteystiedot Helsingin vaalipiirilautakunnalle: viimeistään maanantaina 11.12.2023
 • Ehdokashakemukset jätettävä Helsingin vaalipiirilautakunnille: viimeistään tiistaina 12.12.2024 ennen kello 16
 • Ehdokasasettelun vahvistaminen Helsingin vaalipiirilautakunnassa: torstaina 21.12.2023
 • Äänioikeusilmoitukset lähetettävä: viimeistään torstaina 4.1.2024
 • Äänioikeusrekisteri lainvoimainen: tiistaina 16.1.2024
 • Kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: tiistaina 16.1.2024 kello 16
 • Ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 17.-23.1.2024
 • Ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 17.-20.1.2024
 • Vaalipäivän äänestys: sunnuntaina 28.1.2024 kello 9-20
 • Tulosten vahvistaminen sekä jompi kumpi seuraavista toimenpiteistä: tiistaina 30.1.2024
  • valtioneuvosto toteaa, että yksi ehdokas on saanut yli puolet annetuista äänistä ja tullut valituksi presidentiksi tai
  • oikeusministeriö toteaa, että kukaan ehdokkaista ei ole saanut yli puolta annetuista äänistä ja että kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä toimitetaan toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Mahdollinen toinen vaali

 • Mahdollisen toisen vaalin (toisen kierroksen) kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 30.1.2024 kello 16
 • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys kotimaassa: keskiviikosta tiistaihin 31.1.-6.2.2024
 • Mahdollisen toisen vaalin ennakkoäänestys ulkomailla: keskiviikosta lauantaihin 31.1.-3.2.2024
 • Mahdollisen toisen vaalin vaalipäivän äänestys: sunnuntaina 11.2.2024 kello 9-20
 • Mahdollisen toisen vaalin tuloksen vahvistaminen: keskiviikko 14.2.2024

Äänestäminen varsinaisena vaalipäivänä

Vuoden 2024 presidentinvaalien varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 28.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 11.2.2024. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle lähetettyyn ilmoituskorttiin. Mikäli äänestäjä on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, ilmoituskortti ei enää tule postitse kotiin vaan se toimitetaan Suomi.fi-palvelun kautta.

Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20. Äänestäjän tulee huomioida, että varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikka määräytyy sen kotikunnan mukaan, jossa hän on ollut kirjoilla äänioikeusrekisteriä muodostettaessa. Äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä on 8.12.2023.

Äänestäminen ennakkoon

Jokainen äänioikeutettu voi käydä äänestämässä ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Presidentinvaalien 2024 ennakkoäänestys toteutetaan kotimaassa 17.-23.1.2024 ja ulkomailla 17.-20.1.2024. Mahdollisen toisen kierroksen ennakkoäänestys toteutetaan kotimaassa 31.1.-6.2.2024 ja ulkomailla 31.1.-3.2.2024.

Kaikki yleiset ennakkoäänestyspaikat on listattuna oikeusministeriön tieto- ja tulospalvelussa.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.

Vuoden 2024 presidentinvaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 16.1.2024 ennen kello 16. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Jos henkilö ilmoittautuu presidentinvaalin ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, hänen katsotaan samalla automaattisesti ilmoittautuvan myös mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen. Vain mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen ilmoittautuminen on tehtävä oman kunnan keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 30.1.2024 kello 16.

Laitosäänestys

Erityisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kotimaassa sairaalat, ympärivuorokautista hoitoa antavat ja muut kunnanhallituksen päätöksellä määrätyt sosiaalihuollon toimintayksiköt. Vaalitoimikunta saapuu kuhunkin kunnan alueella olevaan määrättyyn laitokseen toimittamaan äänestyksen ennalta sovittuna ennakkoäänestysajanjaksoon sattuvana päivänä.

Laitoksissa voivat äänestää vain niissä hoidettavina olevat tai niihin otetut henkilöt. Muilla, esimerkiksi laitoksen henkilökunnalla, ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Henkilöllisyyden todistaminen

Vaalipäivänä ja ennakkoon äänestäessä mukana tulee olla henkilöllisyystodistus. Henkilöllisyystodistus voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos äänestäjällä ei ole tällaista asiakirjaa, hän voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.