Vammaisneuvosto

Puheenjohtajan yhteystiedot

Jaakko Alamommo
Karikatu 10 B 3
94830 Kemi
0400 696 934
040 186 6329
jaakko.alamommo@kemi.fi

Vammaisneuvoston postiosoite

Kemin vammaisneuvosto
sihteeri Anne Kulju
p. 040 6433 813 ark ma-to klo 12-13
Keskustan palvelukeskus
Sauvosaarenkatu 25
94100 Kemi
anne.kulju@kemi.fi

Varsinaiset jäsenet

Jaakko Alamommo (puheenjohtaja) Kemin seudun kuulo ry
Eija Karismo Kemin seudun vammaisjärjestöjen neuvottelukunta
Kalevi Lampinen Kemin seudun reuma ry
Jari Riimala Kemin seudun näkövammaiset ry
Titta Hannila Länsi-Pohjan muistiyhdistys ry
Pirjo Blomster Meri-Lapin alueen CP-yhdistys
Rauno Pulkkinen Yhdessä ry
Kemin kaupungin edustajat
Risto Verronen Tekninen toimi
Auli Parkkila Sosiaali- ja terveystoimi
Tytti Kumpulainen Kaupunginhallituksen edustaja
Esko Nousiainen Kulttuuritoimen edustaja
Anne Kulju Vammaispalvelujen edustaja (sihteeri)

Varahenkilöt

Esa Blomster Kemin Seudun Diabetes ry
Olavi Vallo Kemin Seudun Invalidit ry
Liisa Klasila Kehitysvammaistuki 77 Kemi ry
Kemin kaupungin edustajat
Mika Tiiro Tekninen toimi