Työllisyyspalvelut

Tavoitteet ja tehtävät

Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki-, asiantuntija- ja asiakaspalveluyksikkönä työnhakijoille, työnantajille ja sidosryhmille. Työllisyyspalvelut koordinoi, seuraa ja kehittää kaupungin työllisyyspalvelujen toteutumista ja vastaa niiden yhteensovittamisesta sidosryhmien työllisyydenhoidon palveluihin ja toimintoihin.

Työllisyyspalvelut työskentelee pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työelämävalmiuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on edistää työllistymistä erityisesti avoimille työmarkkinoille. Lisäksi tavoitteena on heikossa työmarkkinaasemassa olevien kemiläisten työllistymisen ja työelämävalmiuksien lisääminen, elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Työllisyyspalveluja tarjotaan asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen.

Työllisyyspalvelujen asiakkaat

Työllisyyspalvelut palvelee pitkään työttömänä olleita kemiläisiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta yli 300 päivää tai  työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.

TYP-palvelun asiakkaana ovat monialaista palvelua tarvitsevat alle 25-vuotiaat 6kk:n työttömyyden jälkeen ja yli 25-vuotiaat 12 kk:n työttömyyden jälkeen.

Työttömälle

Työttömien terveyspalvelut

Työllisyyspalvelut / kaupungintalo
Valtakatu 26, 94100 KEMI
Terveydenhoitaja Tuija Teikari

Yhteydenotot ja ajanvaraus puh. 0400 227 335.

Tarkemmin palvelun sisällöstä voit lukea tästä.

Terveyspalveluiden muiden hoitajavastaanottojen yhteystietoja löytyy tästä.

Työnantajille

Kemi-lisä

Kemi-lisä on harkinnanvarainen työllistämisen tuki järjestöille, säätiöille ja yrityksille, jotka työllistävät kemiläisen työttömän työnhakijan, joka on joko

  • yli 300 päivää työmarkkinatukea saanut tai
  • alueelliseen työllisyyskokeiluun kuuluva tai
  • osatyökykyinen tai
  • alle 30-vuotias nuori.

Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

Päivitetyt hakulomakkeet lisätään sivulle lähiaikoina, siihen saakka yhteydenotot palveluohjaaja Maija Saarenpäähän (yhteystiedot alla).

 

Yhteystiedot

Nimike Nimi Gsm
Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala 040 674 8355
Palveluohjaaja Maija Saarenpää 040 156 2556
Palveluohjaaja Maria Viinikka 040 156 2474 
Palveluohjaaja Heli Poikela 040 583 1950 
Sosiaaliohjaaja Katri Kujala 050 573 1512
Sosiaaliohjaaja Pirkko Pehkonen 050 447 6466 
Toimistosihteeri Eeva Turulin 040 702 9737

Sähköposti on muotoa:  etunimi.sukunimi@kemi.fi

Esitykset ja julkaisut

+ 60 vuotiaille suunnattujen infotilaisuuksien materiaalit:

Kemin työllisyyspalvelut RH

yli 60 v.Kelapptx

Työttömien tervpalvelut (1)

Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke

Koko Kemi Liikkuu -hanke

 

* * * * * 

Tässä julkaisussa esittelemme Kemiläinen työllistämismalli -hankkeessa syntyneitä uusia toimintamalleja ja asiakaspalveluja. Ne on kehitetty  yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa ja mallien koordinoinnista vastaa jatkossa Kemin kaupungin Työllisyyspalvelut. Julkaisu avautuu oheisesta linkistä.

Julkaisu Kemiläinen työllistämismalli 1.9.2012 - 31.12.2015