Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen asiakkaat

Tervetuloa Kemin kaupungin Työllisyyspalvelujen kotisivuille!

Työllisyyspalvelut palvelee pitkään työttömänä olleita kemiläisiä työnhakijoita, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta yli 300 päivää tai  työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta.

Julkaisu

Tässä julkaisussa esittelemme Kemiläinen työllistämismalli -hankkeessa syntyneitä uusia toimintamalleja ja asiakaspalveluja. Ne on kehitetty  yhdessä laajan yhteistyöverkoston kanssa ja mallien koordinoinnista vastaa jatkossa Kemin kaupungin Työllisyyspalvelut. Julkaisu avautuu oheisesta linkistä.

Julkaisu Kemiläinen työllistämismalli 1.9.2012 - 31.12.2015

Työttömälle

,tyottoman_opas_kuvabanneri_250x233

TYÖTTÖMIEN TERVEYSTARKASTUKSET

Työllisyyspalvelut / kaupungintalo
Valtakatu 26, 94100 KEMI
Terveydenhoitaja Tuija Teikari

Yhteydenotot ja ajanvaraus  puh. 0400 227 335.

Terveyspalveluiden muiden hoitajavastaanottojen yhteystietoja löytyy  täältä

Työnantajille

Kemi-lisä

Kemi-lisä on harkinnanvarainen työllistämisen tuki järjestöille, säätiöille ja yrityksille, jotka työllistävät  yli 300 päivää työmarkkinatukea saaneen tai osatyökykyisen kemiläisen työnhakijan työsuhteeseen. Järjestöille Kemi-lisää myönnetään myös alle 30-vuotiaan palkkauskustannuksiin. Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

Kemi-lisähakemuksen päivitetyt hakuohjeet ja hakulomake avautuu oheisista linkeistä pdf muodossa

Yhteystiedot

Nimike Nimi Gsm
Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala 040 674 8355
Palveluohjaaja Maija Saarenpää 040 156 2556
Palveluohjaaja Maria Viinikka 040 156 2474 
Palveluohjaaja Heli Poikela 040 583 1950 
Sosiaaliohjaaja Katri Kujala 050 573 1512
Sosiaaliohjaaja Pirkko Pehkonen 050 447 6466 
Toimistosihteeri Eeva Turulin 040 702 9737

Sähköposti on muotoa:  etunimi.sukunimi@kemi.fi

Tavoitteet ja tehtävät

Työllisyyspalvelut toimii työllisyydenhoidon tuki-, asiantuntija- ja asiakaspalveluyksikkönä työnhakijoille, työnantajille ja sidosryhmille. Työllisyyspalvelut koordinoi, seuraa ja kehittää kaupungin työllisyyspalvelujen toteutumista ja vastaa niiden yhteensovittamisesta sidosryhmien työllisyydenhoidon palveluihin ja toimintoihin.

Työllisyyspalvelut työskentelee pitkään työttömänä olleiden asiakkaiden työelämävalmiuksien lisäämiseksi. Tavoitteena on edistää työllistymistä erityisesti avoimille työmarkkinoille. Lisäksi tavoitteena on heikossa työmarkkinaasemassa olevien kemiläisten työllistymisen ja työelämävalmiuksien lisääminen, elämänhallinnan tukeminen ja syrjäytymisen ehkäisy. Työllisyyspalveluja tarjotaan asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen.