Työllisyyspalvelut

Kemi,finland,summer

Työllisyyspalvelut

Tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä olleiden työelämävalmiuksia ja tukea työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Työllisyyspalveluista saa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa sekä palvelutarpeen arviointia. Lisäksi järjestetään mm. työhönvalmennusta, kuntouttavaa työtoimintaa, työkokeilua ja työllistämistä kaupungin yksiköihin. Työllisyyspalveluihin sisältyy monialainen työllistymistä edistävä yhteispalvelu (TYP-toiminta).

Työllisyyspalvelut tekee yhteistyötä työnantajien kanssa työpaikkojen löytämiseksi. Työllisyyspalveluja tarjotaan asiakkaan palvelutarpeeseen perustuen.

Työvoima- ja yrityspalvelujen alueellinen kokeilu

Työnhakijalle

Työllisyyspalveluiden asiakkaita ovat työttömät kemiläiset työnhakijat, jotka ovat saaneet työttömyyden perusteella työttömyysetuutta yli 300 päivää tai työttömyys on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta. TYP-palvelun asiakkaana ovat monialaista palvelua tarvitsevat alle 25-vuotiaat 6 kk:n työttömyyden jälkeen ja yli 25-vuotiaat 12 kk:n työttömyyden jälkeen.

Palvelu on maksutonta ja henkilökohtaista. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkuuksiin ohjaudutaan palvelu- ja sosiaaliohjaajien kautta.

Työnantajalle

 

Työllisyyspalvelut tukevat ja auttavat mm. seuraavissa asioissa:

opastusta ja neuvontaa työllistämisen tukimuodoista ja mahdollisuuksista sopivan työntekijän etsimisessä

Kemi-lisä

Kemi-lisä on harkinnanvarainen työllistämisen tuki järjestöille, säätiöille ja yrityksille, jotka työllistävät kemiläisen työttömän työnhakijan, joka on joko

yli 300 päivää työmarkkinatukea saanut tai
alueelliseen työllisyyskokeiluun kuuluva tai
osatyökykyinen tai
alle 30-vuotias nuori.
Kemi-lisän saamisen ehtona on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

Työttömien terveyspalvelut


Työllisyyspalvelut / kaupungintalo
Valtakatu 26, 94100 KEMI
Terveydenhoitaja Tuija Teikari

Yhteydenotot ja ajanvaraus puh. 0400 227 335.

Terveyspalveluiden muiden hoitajavastaanottojen yhteystiedot löytyvät tästä

Palvelun kuvaus: Työttömien tervpalvelut

Työllisyyshankkeet

Käynnissä olevat hankkeet
Kemin työllisyys- ja elinvoimahanke (ESR) 2016-2018
Hanke facebookissa
Kemin kohtaamo (ESR) 2018-2020
Hanke facebookissa

 


Päättyneet hankkeet

Työllisyyden kuntakokeilu / Kemin työllisyysmalli (TEM) 2012-2015
Hankkeen loppuraportti
Hankkeessa syntyneet Kemiläiset toimintamallit ja palvelut -julkaisu

Yhteystiedot

Nimike Nimi Gsm
Työllisyyspäällikkö Riitta Hakala 040 674 8355
Palveluohjaaja Maija Saarenpää     ma-pe klo 10-12 016 259 254
Vs. palveluohjaaja Heli Poikela             ma-pe klo 10-12 016 259 253
Sosiaaliohjaaja Katri Kujala 050 573 1512
Sosiaaliohjaaja Pirkko Pehkonen 050 447 6466
Toimistosihteeri Eeva Turulin 040 702 9737

Sähköposti on muotoa:  etunimi.sukunimi@kemi.fi