Päätöksenteko

Kemin kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunkilaisten valitsema kaupunginvaltuusto. Valtuuston jäsenet ja varajäsenet (valtuutetut ja varavaltuutetut) valitaan kunnallisvaaleissa neljän vuoden toimikaudeksi.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta.

Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo myös kaupungin etua, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa.

Lautakunnan vastaavat oman toimialansa palvelujen tuottamisesta.

Kokousasiakirjat